Dzienne archiwum: 7 stycznia, 2015

Tworzywa sztuczne w budownictwie

Tworzywa sztuczne reagują różnie na rozpuszczalniki. Jakie może być oddziaływanie rozpuszczalników na te tworzywa? Działając rozpuszczalnikiem na tworzywo sztuczne, można je:
1)    rozpuścić;
2)    rozpulchnić;
3)    rozłożyć;
4)    nasycić rozpuszczalnikiem, który zostanie przez nie wchłonięty i długi czas utrzymywany (retencja …

Różne własności drewna

Różne gatunki drewna egzotycznego nie nadają się do nanoszenia powłok rozpuszczalnych w wodzie, gdyż powłoki te powodują żółtawe zabarwienie drewna. O jakie gatunki drewna tu chodzi? Zabarwienie drewna przez farby rozpuszczalne w wodzie następuje w przypadku następujących rodzajów drewna: afromozja, …

Drewno lite

Drewno lite

Jaką wilgotność może mieć drewno podczas nakładania powłoki? Podczas malowania, drewno iglaste w elementach zewnętrznych powinno mieć wilgotność maks. 12%. Podczas malowania elementów wewnętrznych wilgotność drewna może wynosić maks. 10%, a w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem nie powinna …

Miedź

Miedź

Jak powstaje na miedzi patyna?
Najpierw, powierzchnia miedzi utlenia się na powietrzu, tworząc brązową warstwę tlenku miedzi. Następnie, pod działaniem kwasu węglowego zawartego w powietrzu powstaje nierozpuszczalny w wodzie węglan miedzi, czyli patyna barwy zielonej.

Dlaczego w zanieczyszczonym przez …

Odczyn betonu

Zasadowy odczyn betonu chroni stal zbrojeniową przed korozją. Skąd pochodzi ten odczyn alkaliczny?
W trakcie hydraulicznego twardnienia cementu, będącego spoiwem w betonie, powstaje znaczna ilość wodorotlenku wapnia (ługu wapniowego). Właśnie wodorotlenek wapnia jest źródłem zasadowego odczynu betonu.

Jaką wartość powinien …

Wykwity na tynku

Wewnątrz pomieszczenia, na ścianie murowanej, między bloczkami ściennymi zaznaczają się na ciemno spoiny.
Jaka jest tego przyczyna?
Powstają tu tzw. mostki termiczne. Z powodu zbyt małej izolacyjności termicznej ściany zaznaczają się na niej spoiny wykonane z zaprawy. Wskutek nasilonego przepływu …