Stare podłoża

Stare podłoża

Jakie uszkodzenia starej powłoki, stanowiącej podłoże nowej, najeży sprawdzić przed jej ponowną obróbką?
Przed nałożeniem nowej powłoki należy sprawdzić następujące uszkodzenia starej powłoki:
1)    zabrudzenie;
2)    odbarwienie, zagrzybienie, omszenie;
3)    zwapnienie;
4)    niewystarczająca przyczepność;
5)    zarysowania;
6)    obecność pęcherzy;
7)    obecność wykwitów;
8)    niewłaściwa struktura spoiwa.

Proszę wymienić możliwości badania przyczepności powłoki do podłoża. Przyczepność powłoki do podłoża można określić za pomocą następujących badan:
1)    próby zarysowania;
2)    cięcia zygzakiem;
3)    próby z taśmą przylepną;
4)    aparatem do badania przyczepności.

W jaki sposób na elewacji można odróżnić farbę mineralną od powłoki organicznej?
Powłoki organiczne ulegają spaleniu w czasie próby palenia. Powłoki organiczne są rozpuszczalne w zmywaczach.

Proszę opisać badanie umożliwiające odróżnienie powłoki z farby krzemianowej od wapiennej.
Badanie rodzaju farby wykonuje się przy użyciu kwasu solnego. Przy zmywaniu farby wapiennej występuje silne burzenie się, ponieważ kwas solny wypiera z węglanu wapnia kwas węglowy. Przy zmywaniu farby krzemianowej takiego burzenia się nie obserwuje. W tej próbie oddziela się tylko dwutlenek węgla z węglanu wapnia (kreda), będącego wypełniaczem.

Jak można na elewacji budynku odróżnić powłokę z farby dyspersyjnej od powłoki z farby rozpuszczalnikowej?
Farby dyspersyjne są rozpuszczane przez rozpuszczalniki nitrowe. Powłoki z farb rozpuszczalnikowych są rozpuszczane także przez benzynę lakową.

Jak można stwierdzić, czy okno zostało pomalowane farbą alkidową, czy dyspersyjną?
Powłoki z farb dyspersyjnych są silnie rozpuszczane przez rozpuszczalniki nitrowe, natomiast powłoki alkidowe rozpuszczają się słabo.

Proszę opisać proste doświadczenie, za pomocą którego można rozpoznać termoplastyczną powlokę akrylową. Szmatką zwilżoną rozcieńczalnikiem nitrowym pociera się w niewidocznym miejscu, np. w strefie silnika samochodowego. Jeśli jest to powłoka z lakieru akrylowego, zostanie ona rozpuszczona przez rozcieńczalnik nitrowy.

Jak można na samochodzie odróżnić dwuwarstwową powlokę lakierniczą typu „metalik” od takiej samej powłoki, ale jednowarstwowej?
Rozróżnienie takie jest możliwe przez wykonanie próby szlifowania. Jeśli woda przy szlifowaniu na mokro barwi się z odcieniem metalicznym, jest to powłoka jednowarstwowa.
Jeśli jest to powłoka dwuwarstwowa, zeszlifowaniu ulega tylko warstwa lakieru bezbarwnego. Woda przy szlifowaniu na mokro barwi się wówczas tylko na biało.

Dodaj komentarz