Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

Samodzielnie wykonane przesuwane drzwi

Samodzielnie wykonane przesuwane drzwi – indywidualnie zaprojektowana powierzchnia. W skład pokazywanych tutaj systemów drzwi wchodzą jedynie elementy ram drzwi. Powierzchnie drzwi, a więc wypełnienia ram, trzeba zaprojektować samodzielnie i osadzić w ramach. Wypełnienia o grubości do 10 mm zostaną wsunięte …

Sterowanie przeciwpożarowymi klapami odcinającymi i klapami odcinającymi wentylacji pożarowej

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru powinien zawierać między innymi procedury i algorytmy reakcji systemów zabezpieczeń na wypadek pożaru. Obejmuje to zarówno wykrycie pożaru przy pomocy automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej, dalej nazywanego SAP, przekazanie informacji o jego powstaniu, jak i …

Urządzenia lakiernicze

Urządzenia lakiernicze – Przemysłowe urządzenie lakiernicze.

Rozróżnia się następujące strefy robocze urządzenia:
1)    strefa przygotowania do demontażu, czyszczenia, oklejania, szpachlowania, gruntowania elementu przeznaczonego do lakierowania;
2)    kabina do lakierowania natryskowego (lakiernicza);
3)    kabina do przyspieszonego suszenia (suszarniana);
4)    strefa obróbki …