Materiały ścierne

Materiały ścierne

Jakie materiały ścienne stosuje się najczęściej?

Najczęściej stosuje się papiery ścierne, płótna, fibrę, runo, pasty i mączkę. Malarze i lakiernicy często używają papieru ściernego. Płótno ścierne jest stosunkowo drogie i dlatego malarze rzadziej z niego korzystają. Fibry ściernej używa się do szlifowania zgrubnego szlifierkami obrotowymi i kątowymi. Jako ziarno ścierne do papierów ściernych, płótna i fibry stosuje się przeważnie węglik krzemu o twardości 9,8 w skali Mohsa lub elektrokorund o twardości 9,5. Papiery ścierne wytwarza się i stosuje, zależnie od rodzaju spoiwa, jako papiery do szlifowania na sucho i mokro. Do wielu prac szlifierskich, np. obróbki powierzchni aluminiowych i cynkowych, jak również do matowienia starych powłok przyjęło się używanie także runa szlifierskiego. Ziarno ścierne z węglika krzemu lub elektrokorundu jest w tym przypadku związane runem z tworzywa sztucznego.
Pasty ścierne służą tylko do polerowania wykańczającego. Mączka pumeksowa ma zastosowanie do szlifowania lakieru, a więc dziś jej znaczenie jest także niewielkie.

Załóżmy, że papier ścierny ma na odwrocie symbol P 120.
Proszę objaśnić to oznaczenie
Symbol P 120 oznacza wielkość ziarna ściernego. Jest to liczba oczek sita na cal kwadratowy, przez które ziarno ścierne zostało przesiane w trakcie produkcji. Litera P oznacza, że jest to standaryzowany materiał ścierny, w którym ograniczono udział mniejszego ziarna.

Jaka ziarnistość materiału ściernego w lakierowaniu powierzchni metalowych jest odpowiednia do:
a)    odrdzewiania zgrubnego i wyrównywania powierzchni spawów?
b) usuwania powłok?
c) szlifowania warstw szpachlówki poliestrowej?
d) szlifowania wypełniaczy?
e) matowienia nie uszkodzonych starych powłok lakierniczych? Dobór ziarnistości materiału ściernego zależy od tego, czy szlifowanie wykonuje się ręcznie czy mechanicznie oraz od rodzaju szlifierki.

Pomocne może być następujące zestawienie:

Prace szlifierskie Ziarnistość
Zgrubne odrdzewianie i wyrównywanie spawów P 24 – P 36
Usuwanie powłok P 80 – P 120
Szlifowanie warstw szpachlówki poliestrowej P 40 – P 120
Szlifowanie wypełniaczy P 100 – P 800
Matowienie nie uszkodzonych stałych powłok lakierniczych P 360 – P 800

 

Dodaj komentarz