Miedź

Miedź

Jak powstaje na miedzi patyna?
Najpierw, powierzchnia miedzi utlenia się na powietrzu, tworząc brązową warstwę tlenku miedzi. Następnie, pod działaniem kwasu węglowego zawartego w powietrzu powstaje nierozpuszczalny w wodzie węglan miedzi, czyli patyna barwy zielonej.

Dlaczego w zanieczyszczonym przez przemysł powietrzu nie tworzy się patyna chroniąca miedź?
Wskutek działania powietrza zawierającego związki siarki w rejonach przemysłowych zamiast nierozpuszczalnych w wodzie węglanów miedzi (patyny) tworzą się rozpuszczalne w wodzie czarne siarczany miedzi. Siarczany zatem nie stanowią dla miedzi warstwy ochronnej.

Dlaczego przed nałożeniem powłoki powinno się z miedzi usunąć patynę?
Patyna na miedzi stanowi dla powłoki podłoże o niewystarczającej przyczepności.

Dodaj komentarz