Płytki dywanowe

Płytki dywanoweW handlu specjalistycznym oferowane są płytki dywanowe o różnej jakości, strukturze, powierzchni i odcieniach – dobór zależy od ich zastosowania (rejon mieszkalny, pomieszczenie wilgotne, itp.). Dysponuje się płytkami o wielkości 50 x 50 cm lub 40 x 40 cm. Płytek dywanowych nie nakleja się, lecz układa się luźno bez spoin na powierzchnię podłogi. Ma to tę zaletę, że w każdej chwili można je zdjąć bez uszkodzenia podłogi. Naturalnie przy układaniu płytek dochodzi do wyrównania ich powierzchni w stosunku do otaczających ścian.

Roboty wstępne
Przy układaniu płytek luźno położonych szczególnie ważne jest dokładne przygotowanie podłoża. Powierzchnia do ułożenia powinna być sucha, czysta, płaska i względnie gładka. Surowe podłoża należy wygładzić przez wylanie ciekłego jastrychu. Przy układaniu na jastrych należy zachować czas schnięcia wynoszący minimum 6 tygodni.

Instrukcja ułożenia w położeniu równoległym
Należy rozpocząć od podziału pomieszczenia, w czasie którego prowadzi się od drzwi do linii (A) równolegle do ściany leżącej naprzeciwko. Odstęp tej linii od ściany bocznej określa się przez położenie większej ilości płytek względnie przez wymierzenie od dwóch odległych punktów (B i C).
W punktach końcowych tej linii należy wbić w podłogę dwa cienkie gwoździe stalowe i zamocować przy nich sznurek ciesielski.
Następnie należy ustalić punkt wyjściowy do układania płytek. Od drzwi do. ok. środka pomieszczenia należy wyznaczyć wielokrotność wielkości płytki. Należy teraz pociągnąć linię pomocniczą w prawym rogu do linii A. Można zmierzyć dokładnie prawy kąt i odznaczyć od punktu końcowego linii A ten sam wymiar (np. 2 m) do dwóch jednakowo odległych punktów linii pomocniczych od punktu skrzyżowania.
Teraz należy nakleić pierwszą płytkę (D) przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej do kąta utworzonego od linii A i linii pomocniczej. Następnie luźno układa się dalsze płytki. Rozpoczyna się od płytki D i orientuje się według linii pomocniczej. Płytki układa się bez spoin, stopniowe układanie ułatwia pracę,

Instrukcja ułożenia po przekątnej
Należy zaznaczyć linię A równoległą do ściany głównej rozpoczynając od drzwi. Odstęp tej linii do ściany bocznej powinien wynosić wielokrotność przekątnej płytki.
Następnie rozpoczynając od drzwi należy ułożyć na linii A większą ilość płytek po przekątnej do środka pomieszczenia. Należy przykleić płytkę D przy pomocy podwójnie klejącej taśmy jako punkt wyjściowy do dalszego układania.
Teraz należy układać dalsze płytki względem płytki D bez spoin. Również tutaj korzystny jest stopniowy proces postępowania. Płytki zewnętrzne należy dokładnie zmierzyć i dociąć przy pomocy noża do wykładziny dywanowej.

Dodaj komentarz