Tworzywa sztuczne w budownictwie

Tworzywa sztuczne reagują różnie na rozpuszczalniki. Jakie może być oddziaływanie rozpuszczalników na te tworzywa? Działając rozpuszczalnikiem na tworzywo sztuczne, można je:
1)    rozpuścić;
2)    rozpulchnić;
3)    rozłożyć;
4)    nasycić rozpuszczalnikiem, który zostanie przez nie wchłonięty i długi czas utrzymywany (retencja rozpuszczalnika); wskutek późniejszego wydzielania rozpuszczalnika mogą w powłoce powstawać pęcherze.

Tworzywa sztuczne są bardziej odporne na działanie czynników atmosferycznych niż inne podłoża. Mimo to, tworzywa sztuczne również się zmieniają wskutek starzenia. Jakie czynniki powodują starzenie?
Starzenie tworzyw sztucznych powodują:
1)    oddziaływania fizyczne (również uszkodzenia);
2)    oddziaływanie czynników chemicznych;
3)    promieniowanie ultrafioletowe;
4)    utlenianie (wiązanie tlenu na powierzchni);
5)    dyfuzja plastyfikatora;
6)    obciążenia statyczne.

W jaki sposób może następować przenikanie plastyfikatora?
1.    Plastyfikator może przenikać z powierzchni w głębsze rejony tworzywa sztucznego. Ponieważ na powierzchni występują silne naprężenia, a strefa głębsza jest bardziej elastyczna, na powierzchni pojawiają się rysy.
2.    Plastyfikator może przenikać na powierzchnię tworzywa. Z powodu koncentracji plastyfikatora na powierzchni staje się ona miękka i lepka. Prowadzi to do jej zabrudzenia.
3.    Plastyfikator może przenikać z tworzywa sztucznego do innego materiału. Wskutek tego tworzywo staje się kruche. Materiał przejmujący plastyfikator staje się szybko lepki i ulega zabrudzeniu.

Jakie są konieczne badania podłoży z tworzyw sztucznych?
Proszę wymienić odpowiednie metody
Badania podłoży z tworzyw sztucznych:

Rodzaj badania Metoda badania
Zabrudzenia badanie wzrokowe
Obecność olejów oraz środków antyadhezyjnych próba zwilżenia wodą – jeśli na powierzchni są oleje lub środki antyadhezyjne, wówczas woda się perli
Obecność produktów wietrzenia pocieranie ręką lub zarysowanie tworzywa; rozpoznanie przez stwierdzenie powstawania pyłu ściernego
Wytrzymałość istniejącej powłoki próba zarysowania lub próba z taśmą klejącą; badanie przyczepności

 

Dodaj komentarz