Archiwum kategorii: Architektura

Budynki kategorii ZL

Budynki kategorii ZL

Zgodnie z podziałem budynków ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania, budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe, charakteryzuje się odpowiednią kategorią zagrożenia ludzi, określaną jako ZL:

1)    ZL I …

Płytki dywanowe

Płytki dywanoweW handlu specjalistycznym oferowane są płytki dywanowe o różnej jakości, strukturze, powierzchni i odcieniach – dobór zależy od ich zastosowania (rejon mieszkalny, pomieszczenie wilgotne, itp.). Dysponuje się płytkami o wielkości 50 x 50 cm lub 40 x 40 cm. Płytek …

Wykładanie ścian i sufitów drewnem

Wykładanie ścian i sufitów
W zależności od kierunku wyłożenia ścian, czy poziome czy też pionowe, należy wykonać dolną konstrukcję do zamocowania desek profilowych. Przy układzie poziomym oblistwowanie przebiega pionowo, przy układzie pionowym – przebiega ono poziomo.
Na ścianach działowych do …

Elementy drewniane – architektura wnętrza w drewnie

Przy wprowadzaniu się do nowych mieszkań, względnie przy planowaniu przebudowy powstaje zawsze pytanie dotyczące ukształtowania mieszkania. Istnieje wielorakość możliwości ukształtowania, które w znaczny sposób są określone indywidualnym smakiem i własna inwencją. Udane wykończenie wnętrza i dostosowane do niego urządzenie, a …

Malowanie dekoracyjne

Malowanie dekoracyjne.
Na świeżo naniesionej farbie możemy na różne sposoby uformować fakturę dekoracyjną lub nanieść różnego rodzaju elementy ozdobne.
Dość często na styku kolorów sufitu i ściany maluje się dekoracyjny pasek jeszcze innego koloru. Używamy do tego specjalnego pędzelka okrągłego, …

Odcięcie kolorów

Odcięcie kolorów

Malowanie, czy to sufitu, czy ścian, rozpoczynamy zawsze od tzw. odcięcia kolorów, czyli pomalowania miejsc skrajnych, granicznych: naroży, otoczenia opasek drzwiowych i ościeżnic, a także ścian przy przełącznikach i innych elementach, których się nie dało usunąć. Wałkiem czy …

Płyty izolacji cieplnej

Proszę wymienić sposoby mocowania płyt izolacji cieplnej przy pełnej ochronie cieplnej budynku
Płyty izolacji cieplnej można:
1)    mocować na dybie (kołki);
2)    naklejać na klej dyspersyjny z dodatkiem cementu i dodatkowo mocować na kołki;
3)    przykręcać do montażowych profili metalowych.…

Zasady malowania

Ściany i sufity pomieszczeń wewnętrznych w budynku można malować pędzlami, na ogół płaskimi dużej szerokości lub ławkowcami, wałkami futerkowymi, a także natryskowo -obecnie najczęściej elektromagnetycznymi pistoletami natryskowymi.
W każdym wypadku konieczne jest najpierw wyznaczenie linii rozgraniczających poszczególne kolory w obrębie …

Projektowanie pasywnego budynku

Aby energooszczędny budynek funkcjonował poprawnie, należy znaleźć mu odpowiednią działkę. Najlepsza będzie taka, na której będzie można zbudować dom zorientowany na południe, ale nie należy się przejmować odchyleniami od tego kierunku sięgającymi kilkunastu stopni. Dobrze, gdyby szerokość działki pozwoliła na …