Płyty izolacji cieplnej

Proszę wymienić sposoby mocowania płyt izolacji cieplnej przy pełnej ochronie cieplnej budynku
Płyty izolacji cieplnej można:
1)    mocować na dybie (kołki);
2)    naklejać na klej dyspersyjny z dodatkiem cementu i dodatkowo mocować na kołki;
3)    przykręcać do montażowych profili metalowych.

Według jakich kryteriów dobiera się właściwy sposób mocowania płyt izolacji cieplnej?

Właściwy sposób mocowania określa się zależnie od rodzaju:
1)    materiału izolacyjnego;
2)    podłoża.

Jaką rolę pełni siatka wzmacniająca na płycie izolacji cieplnej? Siatka wzmacniająca na płycie izolacji cieplnej ma za zadanie:
1)    kompensować ruchy między poszczególnymi płytami izolacji cieplnej;
2)    wzmacniać narażone na docisk powierzchnie płyt izolacyjnych;
3)    stworzyć nośny podkład pod powłoki wykończeniowe.

Ściana zewnętrzna murowana z cegły i pokryta tynkiem z zaprawy Pil ma elewację malowaną farbą dyspersyjną.

Powłoka ta nie wykazuje defektów ani uszkodzeń i dobrze się trzyma podłoża. Należy wykonać izolację cieplną ściany z płyt z wełny mineralnej. Proszę wymienić kolejno niezbędne czynności

Czynności te są następujące:
1) oczyszczenie podłoża;
2) zamocowanie listew cokołowych;
3) naklejenie płyt ocieplających;
4) zamocowanie kołkami płyt ocieplających;
5) zaszpachlowanie listew narożnych;
6) zamocowanie siatki wzmacniającej i jej zaszpachlowanie;
7) zagruntowanie podłoża barwionym środkiem do gruntowania tynków;
8) naniesienie tynku akrylowego i uformowanie jego faktury;
9) wypełnienie i uszczelnienie spoin materiałem elastycznym.

Dodaj komentarz