Dzienne archiwum: 12 stycznia, 2015

Betonowanie pod wodą

Betonowanie należy poprzedzić określeniem przez wyspecjalizowane laboratorium składników betonu i jego receptury oraz sprawdzeniem cech mieszanki wyprodukowanej w warunkach budowy. Wszystkie dodatki do betonu (plastyfikatory, środki uszczelniające i opóźniające wiązanie) powinny mieć atesty i być sprawdzone laboratoryjnie.
Woda, w której …

Przebieg betonowania pod wodą

Należy stosować beton tylko z wytwórni, która gwarantuje ścisłe przestrzeganie wymagań obowiązujących w produkcji mieszanki przeznaczonej do wbudowania pod wodę. Wytwórnia powinna produkować mieszankę o konsystencji właściwej dla betonowania podwodnego i w przypadku wysokiej temperatury powietrza lub długiego czasu transportu, …

Podwodne konstrukcje betonowe

Podwodne konstrukcje betonowe są współcześnie budowane na dnie oceanów na głębokościach do 1000 m. Do około 300 m są betonowane „in situ”. Na większych głębokościach — są składane z prefabrykatów wykonanych na lądzie i łączonych pod wodą stykami tam betonowanymi …

Wymiary szczeliny wentylowanej stropodachu

Ponieważ stropodach stromy narażony jest na zawilgocenie od zewnątrz opadami atmosferycznymi, a od wewnątrz parą wodną przepływającą przez przegrodę na zewnątrz, dlatego też nad pomieszczeniami mieszkalnymi poddasza należy budować konstrukcje stropodachów szczelinowych wentylowanych zamiast stropodachów pełnych. Wentylacja stropodachu jest możliwa …

Techniczne parametry cieplne przegród

Właściwości termoizolacyjne przegród charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła, oznaczany literą U. Współczynnik ten określa ilość ciepła przepływającego przez m² przegrody w czasie 1 godziny, gdy różnica temperatur powietrza po jednej i drugiej stronie tej przegrody wynosi 1 stopień. Odwrotność współczynnika przenikania …

Wpływ kształtu i konstrukcji dachu na wielkość przestrzeni użytkowej poddasza

Ze względu na wymaganą wysokość pomieszczeń na poddaszu 2,50 m oraz z doświadczeń praktycznych wynika, że dachy czterospadowe o nachyleniu połaci dachu poniżej 35° nie stwarzają praktycznie możliwości zagospodarowania poddasza na cele mieszkalne. Natomiast wykorzystanie poddaszy jest możliwe w dachach …

STROPODACHY SZCZELINOWE PODDASZY MIESZKALNYCH

tmp8f73-6Stropodachy te stanowią wielowarstwową przegrodę o dużym kącie nachylenia do poziomu. Dzięki zredukowaniu przestrzeni poddasza, pełniącego dawniej funkcję strychu, do wąskiej wentylowanej przestrzeni powietrznej powstała konstrukcja przegrody zewnętrznej budynku, która spełnia równocześnie funkcję stropu oraz pokrycia. Zatem konstrukcja ta zabezpiecza …

Stropodachy płaskie – materiały

W wielu nowych rozwiązaniach stropodachów stosowana jest papa samoprzylepna polimerowo-asfaltowa, układana na twardych, nienasiąkliwych płytach termoizolacyjnych. Główną zaletą tych pap jest przepuszczalność pary dyfundującej z wnętrza stropodachu na zewnątrz. Kolejną ich zaletą jest możliwość stosowania jednowarstwowego pokrycia dachu, przy czym …

Dwudzielne stropodachy płaskie

Na rysunkach przedstawiono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych drewnianych stropodachów dwudzielnych o drewnianych oszczędnościowych dźwigarach dachowych. Przy małym nachyleniu połaci dachu można stosować na pokryciu dachowym posypkę żwirową.

Żwir powinien być płukany oraz mieć średnicę od 16 do 32 mm. Minimalna grubość …

Przyczyny zawilgocenia stropodachów

Dla ochrony przestrzeni strychowej przed zawilgoceniem należy wykonać otwory nawiewne przy okapie oraz otwory wywiewne w ścianach szczytowych lub w kalenicy, np. podniesione gąsiory w celu wentylacji czy wentylacyjne kominki kalenicowe.

tmp32f5-4Właściwe ocieplenie stropu drewnianego i przewietrzanie przestrzeni poddasza budynku