Natrysk farby kombinowany i elektrostatyczny

Wysokociśnieniowy natrysk materiału pod ciśnieniem (tzw. natrysk kombinowany):
Przy kombinowanym natrysku wysokociśnieniowym materiał jest sprężany przez pneumatyczną pompę tłokową do ciśnienia 40-50 barów i wtłaczany do pistoletu. Wskutek spadku ciśnienia po opuszczeniu dyszy natryskowej materiał jest zgrubnie rozpylany, po czym – pod działaniem powietrza doprowadzanego przewodami na dyszy – przy nadciśnieniu 1 bara następuje jego drobniejsze rozpylenie.

Jakie zalety ma kombinowany natrysk wysokociśnieniowy urządzeniem typu Airless w porównaniu ze zwykłym natryskiem Airless?
Przy kombinowanym natrysku wysokociśnieniowym uzyskuje się lepsze dozowanie natryskiwanego materiału oraz lepszą jakość powłoki, szczególnie w przypadku powierzchni lakierowanych. Stosując tę metodę, łatwo uzyskuje się równomierną powłokę na powierzchniach profilowanych.

Jak funkcjonuje natrysk elektrostatyczny?
W tej metodzie, podczas natrysku drobinki materiału natryskiwanego są ładowane ujemnie przez prąd o stałym napięciu maks. 70 000 V i natężeniu 0,0002 A. Ponieważ przeznaczone do powlekania przedmioty są wskutek uziemienia naładowane przeciwnie, w czasie natrysku wytwarza się pole elektrostatyczne. Cząstki lakieru wędrują w tym polu do przedmiotu obrabianego i przylegają do jego powierzchni. Dla małych przedmiotów pole elektrostatyczne obejmuje cały korpus, co umożliwia ich powlekanie przez natrysk z jednej strony.

Co oznacza pojęcie „obejście elektrostatyczne”?
Obejście elektrostatyczne powstaje przy natrysku elektrostatycznym przedmiotów o małym obwodzie. Materiał natryskiwany, wędrując w polu elektrostatycznym, dociera także do przeciwległej powierzchni obrabianego przedmiotu.

Przy natrysku wysokociśnieniowym stosuje się coraz częściej pistolety HVLP.
HVLP (ang. high volumen Iow pressure) oznacza niskociśnieniowy system o niewielkim rozpraszaniu materiału natryskiwanego. W takim pistolecie natryskowym, dopływające ze sprężarki powietrze (o ciśnieniu olc. 4,5 bara) poprzez objętościowy przetwornik ciśnienia jest przetwarzane w pistolecie na ciśnienie maks. 0,7 bara. W zależności od rodzaju natryskiwanego materiału, jego rozpylanie zmniejsza się o ok. 30%. Wynikają z tego następujące zalety:
1)    oszczędność materiału (do 20%);
2)    mniejsze nakłady pracy na czyszczenie;
3)    mniejsze zanieczyszczenie środowiska;
4)    mniejsze rozproszenie rozpylanego lakieru;
5)    mniejsze zużycie filtrów.

 

Dodaj komentarz