Płyty cementowe wzmacniane włóknami

Płyty cementowe wzmacniane włóknami

Projektuje się wykonanie powłoki na elewacji z płyt cementowych wzmocnionych włóknami. Jakie muszą być spełnione warunki techniczne dla uzyskania powłoki trwałej i wolnej od defektów?
Płyty cementowe wzmacniane włóknami trzeba chronić przed zawilgoceniem działającym od spodu. Poziome wykładziny z płyt cementowych wzmocnionych włóknami powinny mieć nachylenie co najmniej 2%. Elewację należy ukształtować w sposób zapewniający odprowadzenie wody, np. w postaci skośnych podcięć. Ułożone płyty cementowe wzmocnione włóknami powinny mieć złącza szczelne, nie przepuszczające wody. Przez otwory wiercone w płycie w strefie złączy nie może przenikać woda.

Płyty azbestocementowe, z uwagi na szkodliwość dla zdrowia i środowiska, można montować tylko w zgodzie z opinią i zaleceniami rzeczoznawcy oraz pod fachowym nadzorem.
Dlaczego neutralizacja płyt cementowych wzmacnianych włóknami przy użyciu fluatu nie jest możliwa?

Płyty cementowe wzmacniane włóknami zawierają 80-?-90% cementu, dlatego mają odczyn silnie zasadowy. Podczas fluatowania, neutralizacji ulega tylko bardzo cienka warstwa wierzchnia. Przy myciu bądź też po prostu wskutek działania wilgoci będzie następowała wtórna alkalizacja powierzchni.

Jakie badania podłoża z płyt cementowych wzmacnianych włóknami są niezbędne? Proszę wymienić ewentualne wady i uszkodzenia takiego podłoża

Badania podłoża i rozpoznanie wad:

Rodzaj badania Metoda badania Cecha rozpoznawcza
Zawilgocenie wzrokowa ciemniejsze zabarwienie
Obecność wykwitów wzrokowa białe, częściowo luźne utwory kiystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie
Obecność środków antyadhezyjnych próba zwilżenia wodą woda w postaci kropel pozostaje na powierzchni, nie wsiąka w płytę wcale lub wsiąka bardzo mało
Nasiąldiwość próba zwilżenia wodą nasiąkająca płyta cementowa wzmocniona włóknami pochłania wodę i ma ciemniejszą barwę
Powstawanie rys wzrokowa ew. próba zwilżenia wodą rysy zabarwiają się ciemniej; silniejsze wchłanianie wody wzdłuż iys
Możliwość nanoszenia powłok przez próbę drapania

przez próbę z rozpuszczalnikiem, np. zmywaczem, ew. próbę opalania

cechy identyfikacyjne:

a)    pokrywa/nie pokrywa;

b)    pokrywa mineralna: duża twardość powłoki

c)    pokrywa syntetyczna: niedostateczna twardość powłoki

powłoki mineralne nie dają się

zmywać ani opalać

Zabrudzenia wzrokowa kurz, natrysk z tynku itp.
Mchy, porosty i grzyby wzrokowa widoczne narośla lub zaatakowane powierzchnie

 

Dodaj komentarz