Jak wymienić tapetę?

Sufit pokoju wyklejono tapetą wytłaczaną. Podkład malarski wykonano tylko z odpornej na ścieranie farby klejowej. Przewiduje się wykonanie podkładu z odpornej na zmywanie farby dyspersyjnej. Sufit powinien zachować taką fakturę, jak tapeta. Proszę wymienić kolejno czynności przy tapetowaniu sufitu i uzasadnić potrzebę ich wykonania Czynności te są następujące:

1)    usunięcie starej tapety wytłaczanej – przez namoczenie i oderwanie;
2)    naprawienie niewielkich uszkodzeń tynku przy użyciu masy szpachlowej na spoiwie hydraulicznym;
3)    naniesienie podkładu – przez malowanie środkiem do gruntowania tynku;
4)    naklejenie nowej tapety wytłaczanej, przy użyciu specjalnego kleju w proporcji 1:20;
5)    pomalowanie podkładowe tapety farbą dyspersyjną odporną na zmywanie;
6)    pomalowanie nawierzchniowe tapety wodoodporną farbą dyspersyjną.

Uzasadnienie:

Przed nałożeniem nowej powłoki zawsze należy usunąć starą farbę. Nakładanie na stare farby powłoki z wodoodpornej farby dyspersyjnej prowadzi do powstania niekorzystnej różnicy naprężenia, powodującej odpadanie nowej powłoki.

Farby klejowej nie daje się jednak łatwo zmyć z tapety wytłaczanej. Po zmoczeniu, tapeta przynajmniej częściowo odspaja się od podłoża. Starą tapetę należy całkowicie zdjąć i dopiero wówczas można rozpocząć nowe tapetowanie.

Niewłaściwe i niezgodne z ogólnymi zasadami jest przede wszystkim nanoszenie farby klejowej na tapetę wytłaczaną.

Malowanie podkładowe środkiem do gruntowania tynków jest niezbędne w celu wzmocnienia podłoża, gdyż po zmyciu pozostają zawsze resztki farby klejowej.

Dodaj komentarz