Przepisy dotyczące izolacyjności akustycznej

Każdy typ pomieszczenia ma określone wymagania co do izolacyjności akustycznej i stosowanych w nim przegród. Wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród są wyrażone za pomocą wskaźnika R’A1 [dB], uwzględniającego rzeczywiste warunki panujące w konkretnym budynku.

Przykładowe minimalne wymagania izolacyjności akustycznej R’A1 przegród wewnętrznych rozdzielających pomieszczenia w budynkach mieszkalnych:
–    przegroda między pokojem a wszystkimi pozostałymi pomieszczeniami w tym mieszkaniu: 30-35 dB
–   przegroda między pokojem a pomieszczeniami sanitarnymi w tym samym mieszkaniu: 35 dB
–    przegroda między wszystkimi pomieszczeniami mieszkania a przyległym mieszkaniem, korytarzem, klatką schodową: 50 dB.

Rw to wskaźnik wyznaczany w laboratorium, który dotyczy samej ściany R’A1 to wskaźnik najbardziej dokładny dlatego, że uwzględnia naturalne warunki w jakich zbudowana jest ściana działowa (np. boczne przenoszenie dźwięku)

Poprawę izolacyjności akustycznej przegrody można osiągnąć na dwa sposoby:

•    Wygłuszenie dźwięku poprzez zwiększenie masy przegrody – Aby wygłuszyć dźwięk za pomocą masywnej ściany należy zwiększyć odpowiednio jej masę. Skutkuje to zwiększeniem przekroju fundamentów, niezbędna jest logistyka i ciężki sprzęt na budowie. Dłuższy jest okres czasu powstawania budynku. Poprawa własności akustycznych poprzez budowę masywniejszych przegród jest kosztowna i ma ograniczenia dźwiękochłonności, ze względu na “prawo masy”: podwojenie masy przynosi tylko 4 dB (w praktyce).

•    Wygłuszenie dźwięku poprzez zastosowanie lekkiej przegrody z izolacją akustyczną z wełny szklanej – Warto zastąpić ciężką i masywną ścianę lekkim i skutecznym systemem masa-sprężyna-masa. System ten, to po prostu ściana działowa wykonana z płyt gipsowo-kartonowych wypełniona lekką wełną szklaną, która doskonale pochłania hałas. Zaletą takiego rozwiązania są lekkie ściany, które nie potrzebują masywnych fundamentów i wykonywania mokrych prac murarskich. Lekkie ściany to tanie rozwiązanie akustyczne, które jest łatwe do zbudowania i w razie potrzeby łatwe do usunięcia.

•    Porównanie pomiędzy systemem masy a systemem masa-sprężyna-masa przemawia na korzyść systemów lekkiej zabudowy – wełna szklana w płytach i rolkach, to najlepsze rozwiązanie akustyczne w budownictwie. Lekka ściana z płyt gipsowo-kartonowych w porównaniu z murowaną ścianą tradycyjną, to lepsza izolacyjność akustyczna i 10-krotnie mniejsze obciążenie dla konstrukcji budynku.

•    Im większa grubość wełny tym lepsza izolacyjność akustyczna – najbardziej efektywnym rozwiązaniem akustycznym jest całkowite wypełnienie ścianki działowej lekką wełną szklaną. Wypełnienie wełną 100% wolnej przestrzeni daje dodatkowe 3 dB.

•    Większa gęstość materiału wypełniającego nie poprawia właściwości akustycznych.

Dodaj komentarz