Beton lekki

Beton lekki – Do wykonywania betonów lekkich stosuje się porowate kruszywa sztuczne (keramzyt, glinoporyt, pumeks hutniczy, żużel granulowany). Rodzaj kruszywa jest w dużym stopniu uwarunkowany lokalizacją wytwórni. Najczęściej stosuje się keramzyt. Jako spoiwo stosuje się cement hutniczy i portlandzki.

Podział betonu ze względu na strukturę:

•    Beton jamisty, w którym wolne przestrzenie między ziarnami kruszywa nie są całkowicie wypełnione zaprawą.

•    Beton zwarty, w którym przynajmniej 85% przestrzeni między ziarnami kruszywa wypełnia zaprawa.

•    Beton półzwarty, w którym wolne przestrzenie są wypełnione zaprawą tylko częściowo.

Beton lekki ma niską gęstość objętościową i niewielką wytrzymałość, ale dobre właściwości termoizolacyjne. Wykonuje się z niego ściany osłonowe oraz ściany nośne niewielkich budynków.

Dodaj komentarz