Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Błędy w montażu klap przeciwpożarowych

Najczęstsze błędy montażowe

Do najczęściej pojawiający się błędów instalacyjnych, które wynikają w większości przypadków z nieznajomości lub ignorowania instrukcji montażu i użytkowania producentów, należą:

–    nie zachowanie granicy wmurowania klapy, wykluczające możliwość zachowania przez klapę wymaganej odporności ogniowej,

–    nieprawidłowe …

Warunki budynku zagrażające życiu ludzi

Podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi jest nie zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi w razie pożaru, co obejmuje w szczególności:

1)    szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego, albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszą o ponad jedną …

Oddzielenia przeciwpożarowe budynku

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego, powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane przy pomocy drzwi przeciwpożarowych, bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. Łączna powierzchnia tych otworów w przypadku ich występowania w …

Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w przeciwpożarowych klapach odcinających – sterowanie przerwą prądową

Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w przeciwpożarowych klapach odcinających – sterowanie przerwą prądową

Jedyna różnica sprowadza się do zastosowania wyzwalacza elektromagnetycznego bez magnesu stałego zamiast wyzwalacza elektromagnetycznego z magnesem stałym. Elektromagnes ten w celu wytworzenia pola …

Mechanizm sterujący z „rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w przeciwpożarowych klapach odcinających – sterowanie impulsem prądowym

W przypadku, gdy przejście do pozycji bezpieczeństwa, inicjowane jest przez wyzwalacz elektromagnetyczny zwalniający rygiel napędu sprężynowego klapy, a przejście do pozycji oczekiwania zapewnia zasilany niezależnie elektromechaniczny siłownik obrotowy, mówimy, że jest to rozwiązanie mechanizmu sterowania „z rozdziałem funkcji” bezpieczeństwa od …

Technologie domu pasywnego

W przypadku domu pasywnego dodatkową pracą jaką należy wykonać to nałożenie 1-2 milimetrowej warstwy uszczelniającej na zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię ścian, ponieważ budynek ten przechodzi próbę ciśnieniową potrzebną do certyfikatu pasywności.

Jeśli chodzi o zakres prac to nie ma problemu, …

SYSTEM MONTAŻU OKIEN i3 PRZY POMOCY folii okiennej duo

Folia okienna duo należy do folii inteligentnych, zmieniających swoje parametry dyfuzyjne w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.
Właściwości techniczne folii pozwalają na dynamiczne osuszanie połączenia okienno-murowego przez cały rok.
Im wyższa wilgotność względna otoczenia tym mniejsza jest jej paroszczelność …

SYSTEMY USZCZELNIEŃ OKIEN i3

Firma Tremco illbruck stale opracowuje nowe rozwiązania, które zapewnią coraz większą trwałość uszczelnienia oraz utrzymają je w stanie maksymalnie suchym. Inspiracją takiego tworzenia rozwiązań są uwagi architektów oraz montażystów okien. Zmieniają się również materiały z których wykonujemy nasze produkty a …