Zasady malowania

Ściany i sufity pomieszczeń wewnętrznych w budynku można malować pędzlami, na ogół płaskimi dużej szerokości lub ławkowcami, wałkami futerkowymi, a także natryskowo -obecnie najczęściej elektromagnetycznymi pistoletami natryskowymi.
W każdym wypadku konieczne jest najpierw wyznaczenie linii rozgraniczających poszczególne kolory w obrębie ścian, czy też rozgraniczającej kolor sufitu, na ogół malowanego farbą białą, i ścian, którym się zwykle nadaje jakiś kolor; nie jest to jednak regułą. Również w obrębie jednej ściany poszczególne powierzchnie można malować różnymi kolorami.
Linię rozgraniczającą biały kolor sufitu od koloru na ścianach możemy umieszczać różnie. Przy wyborze bierzemy pod uwagę przede wszystkim wysokość pomieszczenia.
Jeśli jest typowa, 2,5-2,7 m., a ściany nie mają faset (zaokrąglonych przejść narożnych pomiędzy ścianą a sufitem), linię rozgraniczającą umieszczamy dokładnie w górnym narożu. Jeżeli ściany są niskie i zakończone fasetami, to optyczne podwyższenie pomieszczenia uzyskamy wyznaczając linię rozgraniczającą bezpośrednio na suficie w odległości 10-20 cm od naroża. W pomieszczeniu wysokim wreszcie możemy linię rozgraniczającą wyznaczyć na ścianie w odległości 15-20 cm od górnego naroża. Optycznie obniża to wysokość wnętrza.
Do wyznaczania linii rozgraniczających możemy się posłużyć poziomnicą wodną (zwaną też wężem wodnym lub z niemiecka waser-wagą). Za jej pomocą wyznaczamy we wszystkich narożach punkty leżące na jednakowej wysokości. Możemy to też zrobić miarką, odmierzając jednakową odległość od sufitu.
Następnie nakreślamy poziome linie rozgraniczenia kolorów na poszczególnych ścianach. Najczęściej jednak robi się to dopiero po pomalowaniu sufitu, gdyż niektóre farby dobrze kryjące, którymi malujemy sufit, mogą przysłonić linię uprzednio zaznaczoną.
W każdym wypadku do zaznaczenia linii warto wykorzystać sznur kredowy z metalowym pojemnikiem. Do pojemnika wsypujemy kredę lub barwny proszek, np. sypki pigment. Sznur po wysunięciu z niego jest obsypany proszkiem. Ujmują go dwie osoby, przykładają do zaznaczonych w narożach punktów i silnie napinają. Następnie jedna z nich odciąga nieco sznurek i puszcza. Pod wpływem siły sprężystości wraca on do położenia początkowego, uderza o ścianę i odbija na niej równą linię. Wzdłuż niej odetniemy (o czym niżej) kolory ściany i sufitu.
Do wyznaczania wszelkich pionowych linii rozgraniczających trzeba zastosować pion. Według niego ustalamy kilka dowolnych punktów, a następnie ołówkiem kreślimy linię pionową wzdłuż przyłożonej prostej łaty drewnianej długości około 2 m.

Dodaj komentarz