Miesięczne archiwum: Luty 2015

Narzędzia do malowania

Do wyrobu pędzli stosuje się obecnie następujące materiały:
1)    szczecina naturalna (świńska);
2)    włosie naturalne (końskie, z kuny, borsucze, z wołu, tchórza, wiewiórcze, niedźwiedzie, kozie);
3)    włókna fibry;
4)    szczecina sztuczna (poliestrowa, nylon, perlon);
5)    włosie sztuczne (poliestrowe, poliamidowe).

Zalety …

Kostka drewniana na zewnątz

Kostka drewniana w obrębie zewnętrznym.

Kostkę drewnianą do układania na zewnątrz budynku rozróżnia się jako krawędziakową i okrągłą. Kostka krawędziakowa składa się z odcinków prostokątnych belek lub podkładów. Kostkę okrągłą produkuje się z maszynowo łuszczonych okrąglaków z drewna iglastego.
Z …

Malowanie tworzyw sztucznych

Do produkcji okien oraz rynien dachowych z tworzywa sztucznego często stosuje się utwardzony PVC. Jakie materiały powłokowe można nakładać na to tworzywo? Jakim wymaganiom powinny te powłoki odpowiadać?

Do elementów z twardego PVC są odpowiednie następujące materiały, dające powłoki o …

Ciepłe i szczelne ściany

Ciepłe szczelne ściany są pierwszym ogniwem łańcucha technologicznego podstawą koncepcji Domu Pasywnego jest oszczędność energii cieplnej, którą najłatwiej realizować przez dobrze dobrany materiał konstrukcyjny oraz świetnie zaizolowane ściany zewnętrzne budynku. Współczynnik przenikania ciepła U dla takiej ściany powinien być mniejszy …

Podłoża z tworzyw sztucznych

W obrębie tworzyw sztucznych rozróżnia się:
1)    plastomery – termoplasty i duroplasty (termoutwardzalne i chemoutwardzalne);
2)    elastomery.

Produkcja tworzyw sztucznych polega na dwóch typach reakcji chemicznych. W ich wyniku, z małych cząsteczek monomerów tworzą się makrocząsteczki. Jak się nazywają te …

Drewno na okna i szkodniki

Profile okien drewnianych powinny być wykonane w sposób zapewniający odprowadzenie wody. Jaki minimalny kąt nachylenia jest tu wymagany?
Minimalny kąt nachylenia profili okiennych wynosi 15°, korzystny jest kąt 30°.

Aby zapewnić odpowiednio grubą warstwę powłoki na krawędziach profili okiennych, wszystkie …

Cegła wapienno-piaskowa

Cegła wapienno-piaskowa

Jakie właściwości powinien mieć mur z cegły wapienno–piaskowej, jeśli przewiduje się wykonanie na nim trwałej powłoki?
Podłoże powinno być mocne, czyste, bez zarysowań, suche, wolne od wykwitów i ciał obcych.

Przy jakich wadach elewacji murowanej z cegły wapienno-piaskowej …

Cegła i klinkier

Cegła i klinkier

Na czym polega różnica między klinkierem a zwykłą cegłą?
Cegły formuje się z gliny i iłu, z domieszkami schudzającymi lub bez nich, a następnie wypala. Rozróżnia się cegłę licówkę i cegłę stosowaną od wewnątrz. Tylko cegła licowa …

Malowanie drzwi

Uprzednio pomalowane drzwi stalowe w magazynie mają być malowane na nowo. Starą powlokę wykonano z lakieru na żywicach alkidowych. Badanie wykazało, że ok. 65% powłoki odpada. Proszę wymienić konieczne czynności związane z malowaniem i je uzasadnić Czynności te są następujące:…