Drewno lite

Drewno lite

Jaką wilgotność może mieć drewno podczas nakładania powłoki? Podczas malowania, drewno iglaste w elementach zewnętrznych powinno mieć wilgotność maks. 12%. Podczas malowania elementów wewnętrznych wilgotność drewna może wynosić maks. 10%, a w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem nie powinna ona przekraczać 8%.

W jaki sposób można wiarygodnie określić wilgotność drewna? Wilgotność drewna można określić przez suszenie (ogrzewanie) w komorach termicznych. Utrata wody wskutek ogrzewania, wyrażona procentowo w stosunku do suchej masy drewna, określa jego wilgotność.

Wilgotność drewna (%) = utrata wilgoci (g) / masa suchego drewna (g)  • 100%

Elektryczne przyrządy pomiarowe określają opór elektryczny drewna. Opór jest tym większy, im bardziej suche jest drewno. Uzyskane wartości przetwarza się w przyrządach do pomiaru wilgotności (w wilgotnościomierzu) i przelicza na zawartość procentową. W większości przyrządów konieczne jest przy tym nastawienie temperatury powietrza i klasy badanego drewna.

Do pomiaru służą dwa trzpienie głowicy pomiarowej, które wciska się w drewno na głębokość 5 mm. Są też przyrządy mierzące wilgotność drewna na jego powierzchni.

Proszę naszkicować odkształcenie desek spowodowanych zawilgoceniem:
a)    deski z drewna rdzeniowego
b)    deski z twardzieli

tmpdbf3-4Jakie przekroje rozróżnia się w drewnie litym?
W drewnie litym rozróżnia się przekrój poprzeczny i podłużny.

W zależności od kierunku cięcia, w przekroju podłużnym rozróżnia się przekrój promieniowy i styczny.

tmp6486-5

Skurcz przy wysychaniu drewna zależy oczywiście w dużej mierze od jego gatunku i przeciętnie wynosi:
a)    skurcz na długości 0,02-0,09%;

b)    skurcz promieniowy 3-6%;

c)    skurcz styczny 6 -12%.

Jakie substancje zawarte w drewnie mogą:

a)    opóźniać lub uniemożliwiać wysychanie lakieru lub farby lakierniczej?
b)    powodować odbarwienie powłoki?

a)    woski, tłuszcze, fenole i garbniki mogą opóźniać, a nawet uniemożliwiać wysychanie powłok lakierniczych;
b)    obecność barwników w drewnie może powodować odbarwienie powłoki.

Dodaj komentarz