Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Kierunki rozwoju metod betonowania podwodnego

Dla budowy konstrukcji w wodzie i w zawiesinie iłowej o głębokościach występujących w inżynierii lądowej będą doskonalone: metoda kontraktor oraz betonowanie pompowe i iniekcyjne. Można oczekiwać rozpowszechnienia się zwłaszcza metody betonowania z zastosowaniem pompy.

Przewiduje się, że w głębokiej wodzie …

Montaż zestawu okien FAKRO składającego się z dwóch okien dachowych połączonych z dwoma oknami kolankowymi

Montaż zestawu okien FAKRO składającego się z dwóch okien dachowych połączonych z dwoma oknami kolankowymi w eksperymentalnym budynku.
Do budynku pasywnego zostały zaprojektowane i wykonane okna dachowe oraz kolankowe o następujących parametrach technicznych:
Konstrukcja: okna otwierane obrotowo,
Budowa okien:
–    …