Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Farby krzemianowe a beton

Proszę uzasadnić, dlaczego farby krzemianowe, mimo wielu pozytywnych cech, mniej od innych nadają się do wykonywania powłok nawierzchniowych w miejscach napraw i wzmocnień elementów betonowych

Beton pokryty farbą krzemianową nie poddaje się realkalizacji. Wprawdzie powłoka z farby krzemianowej w stanie …

Urządzenia do usuwania rdzy

Odrdzewiacz igłowy na sprężone powietrze
Ten ręczny przyrząd przypomina wiertarkę, w której zamiast uchwytu wiertarskiego są zamontowane wiązki igieł, zamocowane przesuwnie. Po podłączeniu urządzenia do sprężarki i włączeniu do prądu, ruchome igły pod działaniem sprężonego powietrza są wprawiane w drgania …

Szlifierki – do przygotowywania podłoża

W zależności od rodzaju napędu, szlifierki można podzielić na dwie grupy. Rozróżnia się szlifierki o napędzie elektrycznym i pneumatycznym. W urządzeniach o napędzie elektrycznym źródło napędu – silnik elektryczny – jest wbudowane fabrycznie. Dlatego urządzenia takie są bardzo poręczne i …

Projektowanie pasywnego budynku

Aby energooszczędny budynek funkcjonował poprawnie, należy znaleźć mu odpowiednią działkę. Najlepsza będzie taka, na której będzie można zbudować dom zorientowany na południe, ale nie należy się przejmować odchyleniami od tego kierunku sięgającymi kilkunastu stopni. Dobrze, gdyby szerokość działki pozwoliła na …

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej budynku

W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Pod pojęciem systemu sygnalizacji pożarowej jest rozumiana instalacja, obejmująca urządzenia …

Instalacje elektryczne

Budynek, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, powinien być zasilany z co najmniej dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażony w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i …

Instalacja wentylacji pożarowej

Pod pojęciem wentylacji pożarowej rozumiany jest tutaj system instalacji oddymiającej -wywiewnej zapewniającej usuwanie dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru oraz instalacji nawiewnej powietrza do strefy, w której znajduje się dym, zapewniający wypór dymu w kierunku punktów wywiewnych oraz …

Obliczanie dróg ewakuacyjnych

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0.6 m na 100 osób lecz nie mniej niż 1.4 m. Dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1.2 m, jeżeli …

Malowanie wałkiem

Malowanie wałkiem.

Do malowania ścian i sufitów stosuje się wałki malarskie szerokości 18-25 cm, pokryte futrem naturalnym, często nakręcane na przedłużki różnego rodzaju. Również wszystkie naroża można pomalować odpowiednim wałkiem: specjalnym futerkowym, z futerkiem ukształtowanym stosownie do kształtu naroża, bądź …