Archiwum autora: lore

Zasady ocieplania przegród

Współcześnie projektowane domy jednorodzinne, a szczególnie domy pasywne, powinny przypominać termos, zarówno pod względem budowy jak i właściwości. Oznacza to, że muszą mieć bardzo wytrzymałą konstrukcję, doskonałą szczelność oraz izolacyjność cieplną. Poza tym, wszystkie elementy budynku muszą być zaprojektowane i …

Murowanie w warunkach zimowych

Z bloczków YTONG można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5°C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych w dalszej części rozdziału. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich …

Stare podłoża

Stare podłoża

Jakie uszkodzenia starej powłoki, stanowiącej podłoże nowej, najeży sprawdzić przed jej ponowną obróbką?
Przed nałożeniem nowej powłoki należy sprawdzić następujące uszkodzenia starej powłoki:
1)    zabrudzenie;
2)    odbarwienie, zagrzybienie, omszenie;
3)    zwapnienie;
4)    niewystarczająca przyczepność;
5)    zarysowania;
6)    obecność …

Cynk i stal cynkowana

Cynk i stal cynkowana

Jakie rozróżnia się rodzaje cynkowania? Jaka jest zwykle grubość powłoki cynkowej?
Najczęściej, rodzaje cynkowania i standardowe grubości warstwy powłoki cynkowej są następujące:

 

Rodzaj cynkowania Grubość powłoki
Cynkowanie na gorąco na pojedynczych przedmiotach 50-80 μm; na

Żeliwo i stal w budownictwie

Żeliwo i stal

Jaka jest różnica między stalą a żeliwem?

Stal zawiera mniej niż 1,7% węgla, natomiast w żeliwie jest 2-4% węgla. Zawartość węgla w staliwie wynosi 1,7-2,0%. Ze wzrostem zawartości węgla wzrasta wytrzymałość na ściskanie i twardość, zmniejsza się …

Płyty cementowe wzmacniane włóknami

Płyty cementowe wzmacniane włóknami

Projektuje się wykonanie powłoki na elewacji z płyt cementowych wzmocnionych włóknami. Jakie muszą być spełnione warunki techniczne dla uzyskania powłoki trwałej i wolnej od defektów?
Płyty cementowe wzmacniane włóknami trzeba chronić przed zawilgoceniem działającym od spodu. …

Beton komórkowy (gazobeton)

Jakie są wymagane badania podłoża w przypadku betonu komórkowego przed nałożeniem powłok? Jak można rozpoznać wady i uszkodzenia?

Są wymagane następujące badania podłoża i rozpoznanie uszkodzeń:

Przedmiot badania Metoda badania Rozpoznanie
Zawilgocenie wzrokowa ciemniejsze zabarwienie
Obecność luźnych, kruchych części na

Stopień uszkodzenia betonu

Aby jednoznacznie określić stan powierzchni betonu, sformułowano stopnie uszkodzeń powierzchni od 1 do 5.

Stopień 1. Beton nie wykazuje żadnych wad ani uszkodzeń, ale powinien być chroniony przed zmniejszeniem odczynu zasadowego. Pory i jamy raków powinny być zamknięte. Barwa betonu …

Beton

Beton

Z jakich surowców produkuje się beton?
Beton jest mieszaniną cementu, wody i wypełniacza (kruszywa). W celu uzyskania szczególnych właściwości betonów specjalnych do mieszanki betonowej wprowadza się specjalne dodatki i domieszki.

Jakie rozróżnia się odmiany betonu, zależnie od jego gęstości? …

Uszkodzenia tynku

Zasadowość tynku jest skutkiem obecności w nim wodorotlenku wapnia (ługu wapniowego). Miarodajna jest przy tym zawartość rozpuszczalnego w wodzie wodorotlenku wapnia.

Jakie uszkodzenia mogą się pojawić wówczas, gdy zewnętrzna powłoka słabiej przepuszcza parę wodną, niż mur i tynk?
Może nastąpić …