Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Stałe urządzenia gaśnicze, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

W wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – tryskaczowych lub zraszaczowych. Pod pojęciem stałych urządzeń gaśniczych wodnych rozumie się tu urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone …

Usuwanie plam i uszkodzeń wykładziny

Usuwanie plam i uszkodzeń wykładzinyUsuwanie plam
Włókna tekstylne mają dzisiaj takie własności, że usuwanie plam w prawie wszystkich wypadkach jest skuteczne przy zastosowaniu prostych środków. Zbędne są specjalne środki chemiczne, których najczęściej nie ma w gospodarstwie domowym, a które ponadto często są szkodliwe. Ważne …