Malowanie wnętrz natryskowe

Malowanie wnętrz natryskowe.
Do malowania natryskowego wykorzystuje się obecnie elektromagnetyczne pistolety natryskowe, w których farba jest do dyszy rozpylającej pompowana pod wpływem drgań metalowej membrany. Odpowiednio do mocy pistoletu, używa się farb o różnej gęstości. Na ogół określa się ją, mierząc czas wypływu farby z odpowiedniego kubka. W razie potrzeby trzeba ją rozcieńczyć wodą lub rozpuszczalnikiem.
Aby zachować właściwą grubość nanoszonej natryskowo warstwy farby, trzeba odpowiednio przemieszczać pistolet. Przede wszystkim nie wolno nim wykonywać ruchów wahadłowych, gdyż zmienia się wtedy odległość dyszy rozpylającej od malowanej powierzchni, a to jest niekorzystne. Pistolet trzeba prowadzić zawsze równolegle do ściany w odległości 15-30 cm od niej.
Aby pokryć powierzchnię warstwą farby równomiernej grubości, możemy malować natryskowo trzema sposobami. W pierwszym przesuwa się pistolet poziomymi pasmami równoległymi, zachodzącymi na siebie, w przeciwległych kierunkach. Zmiana kierunku ruchu powinna następować poza malowaną powierzchnią. W drugim wypadku nanosimy farbę tak samo, ale w dwóch warstwach z wzajemnie się krzyżującymi ruchami pistoletu.
Jeżeli malujemy ściany i nie ma możliwości zmiany kierunku poza malowaną powierzchnią, pistolet przesuwa się ruchem zygzakowym, pasmami pionowymi lub poziomymi wzajemnie zachodzącymi na siebie.
Szczególnie ważne jest natryskowe malowanie naroży w taki sposób, aby nie powodować miejscowych zgrubień farby. Naroży wklęsłych nie malujemy w pierwszej kolejności. Wystarczy oddzielnie natryskiwać farbę na sąsiednie ściany, a wtedy i naroże zostanie należycie pokryte farbą. Odwrotnie w wypadku naroży wypukłych. Wtedy najpierw natryskujemy farbę na naroże, a dopiero potem na sąsiadujące ściany.

Dodaj komentarz