Różne własności drewna

Różne gatunki drewna egzotycznego nie nadają się do nanoszenia powłok rozpuszczalnych w wodzie, gdyż powłoki te powodują żółtawe zabarwienie drewna. O jakie gatunki drewna tu chodzi? Zabarwienie drewna przez farby rozpuszczalne w wodzie następuje w przypadku następujących rodzajów drewna: afromozja, afze-lia, Dark Read Meranti, daglezja, framire, kambala, mahoń, ma-kore, marbau, moabi i niangon. Ogólnie, ograniczenie to dotyczy rozpuszczalnych w wodzie lakierów kryjących.

Jakie tropikalne gatunki drewna zawierają substancje opóźniające wysychanie?
Dotyczy to szczególnie drewna następujących gatunków: afromozja, afzelia, azobe i tek.

Różne substancje przy kontakcie z drewnem dębowym powodują zabarwienie jego powierzchni. O jakie materiały tu chodzi?
W wyniku reakcji chemicznej z kwasem garbnikowym, zawartym w drewnie dębowym, może nastąpić zabarwienie stali oraz innych biokatalizatorów dwutlenowych.

Dlaczego nie powinno się nanosić ciemnych powłok na drewno bogate w żywicę?
Temperatura mięknienia żywicy wynosi ok. 333 K (60°C). Przy promieniowaniu słonecznym drewno nagrzewa się pod ciemną powłoką do temperatury ok. 353 K (80°C). Dlatego przy ciemnej powłoce trudno jest uniknąć wypływu żywicy.

Co rozumie się pod pojęciami „drewno trzymające wymiary” i „drewno nie trzymające wymiarów”?

Pod pojęciem „drewno trzymające wymiary” rozumie się drewno w elementach wbudowanych, które jako elementy konstrukcji, także pod działaniem wilgoci, zmieniają swoje wymiary w stopniu na tyle niewielkim, że zachowują w pełni swą użyteczność. Są to zwykle elementy z drewna klejonego warstwowego, np. okna.

„Drewno nie trzymające wymiarów” przy zmianie wilgotności może doznawać znacznych zmian kształtu i wymiarów; stosuje się do nich tolerancje określone ze względów konstrukcyjnych. Przykładowe elementy: okładzina ścian z desek na wpust i pióro, więź-ba dachowa itp.

Jakie gatunki drewna iglastego stosuje się do wyrobu elementów zewnętrznych, które muszą zachowywać stale wymiary?
Do wyrobu elementów zewnętrznych zachowujących stałe wymiary, oprócz sosny i świerku, stosuje się także inne importowane drewna iglaste, jak Pitch Pine, Red Pine, Oregon Pine (daglezja), Red Cedar, Red Wood i inne.

Jakie gatunki drewna iglastego są ubogie w żywice?
Do gatunków ubogich w żywicę zalicza się świerk i Red Wood.

Proszę wymienić gatunki drzew liściastych, z których drewno stosuje się w zewnętrznych elementach budowlanych o stałych wymiarach.
Do wyrobu elementów zewnętrznych o stałych wymiarach nadaje się drewno z następujących gatunków drzew liściastych: dąb, mahoń, Red Meranti, afromozja, afzelia, azobe i tek.

Dodaj komentarz