Beton wodoszczelny

Izolacje przeciw wodne przyziemia można zastąpić przez wykonanie ścian piwnic ze szczelnego betonu. Jest to beton o małej zawartości porów, z drobnego kruszywa (16-32 mm), z zawartością cementu co najmniej 350 kg/m3 i z dodatkami uszczelniającymi.

Konstrukcje z betonu wodoszczelnego muszą posiadać rozwiązania wszystkich detali narażonych na przenikanie wody. Dotyczy to w szczególności dylatacji konstrukcyjnych, przerwy technologicznych i przebić instalacyjnych Elementy uszczelniające stanowią taśmy uszczelniające (do dylatacji konstrukcyjnych), rury uszczelniające (do przerw przeciwskurczowych konstrukcji), blachy szczelinowe (do styku ściany z płytą fundamentu), kołnierze wpustowe i inne akcesoria kompletowane indywidualnie dla każdego projektu. Technologia betonu wodoszczelnego stawia wiele wymogów konstrukcyjnych:

•    Grubość płyty fundamentowej musi wynosić co najmniej 30 cm, tak aby przy pomiarze ugięcia wytworzyła się wyraźnie strefa ściskana.

•    Grubość ścian fundamentowych powinna wynosić co najmniej 25 cm, dzięki czemu można prawidłowo wbudować blachę szczelinową na styku ściany z płytą fundamentową.

•    Grubość płyt stropowych powinna wynosić co najmniej 20 cm, dzięki czemu można prawidłowo wbudować blachę szczelinową na styku ściany z płytą fundamentową.

•    Wymagana ilość zbrojenia przeciwskurczowego wynosi dla płyt fundamentowych i stropowych minimum 3 cm2/m krzyżowo w każdym kierunku z obu stron płyty i minimum 2 cm2/m dla ścian.

Dodaj komentarz