Układanie drewnianej podłogi – Układanie ptywające

Układanie drewnianej podłogi

Do budowy podłoża, na którym będą układane deski podłogi lub elementy gotowego parkietu, możliwe są dwie konstrukcje.
Na podłoża już zaizolowane cieplnie i przeciwdźwiękowo, mocne i płaskie (ułożone pływająco jastrychy, stare konstrukcje podłogowe) deski układa się trójwarstwowo, sklejone jako tzw. „deski domu dostosowanego do otoczenia miejskiego” z sosny lub świerka (grubość 14 mm) -pływająco na papie żebrowanej.
Musi być wpierw wykonane podłoże. W tym celu układa się płyty wiórowe na płytach izolacyjnych suchego jastrychu lub legary podłogowe z ułożoną między nimi warstwą izolacyjną.

Pływające układanie na płaskich powierzchniach
Gdy podłoże jest całkowicie suche i zamiecione szczotka- pokrywa się je folią polietylenową. Zabieg ten jest konieczny na wszystkich surowych stropach betonowych i jastrychach betonowych. Zapobiega to tworzeniu się pary.
Następnie na całej powierzchni układania rozkłada się papę żebrowaną, papę ze śrutem korkowym lub filc, dla lepszego tłumienia odgłosu kroków.
Strona żebrowana lub pokryta śrutem korka jest układana od strony spodniej, pasów się wzajemnie nie nakłada lecz układa na styk.
Teraz można układać deski. W wypadku układania nowych desek na starych podłogach drewnianych należy zwracać uwagę na to, by nowe deski były układane w poprzek desek starych.
Pierwszy rząd desek układa się stroną wpustową do ściany oraz osadza się kliny drewniane pomiędzy ścianą a deskami, dające odległość od ściany 15 mm. Układanie odbywa się w „wypadających” długościach.
W tym celu resztówkę pierwszego rzędu desek układa się jako początkową sztukę drugiego rzędu. Należy zważać na to, by styki sąsiednich rzędów były wykonane z przestawieniem o co najmniej 50 cm.
W drugim rzędzie odbywa się sklejenie na wpuście podłogowym. Deskę osadza się dokładnie i dosuwa na ścisłą szczelinę. Do wpustu deski nakłada się nieprzerwane pasemko tego kleju. Przy nakładaniu kleju trzyma się deskę pod lekkim skosem, tak aby klej spływał na dolną wargę wpustu. Przez to unika się przy składaniu wypływu kleju na górnej stronie. Jeżeli to jednak zdarzyłoby się, to klej natychmiast należy zetrzeć lekko wilgotną ścierką (następnie przetrzeć).

Deski układa się teraz na wypusty poprzedniego rzędu i wpierw dociska ręką. Do dokładnego złączenia stosuje się pobijak i młotek – staje się na już ułożonej powierzchni desek i lekko pobiją się tak, by deski się nie rozeszły. Aby móc złączyć styki także od strony szczeliny dylatacyjnej stosuje się żelazne ciągadło lub inne narzędzie, możliwe do zastosowania jako dźwignia.
Deski ostatniego rzędu muszą być prawdopodobnie przycięte na szerokość. Można tu zastosować piłkę-lisicę lub piłkę stolarska; łatwiej jednak operuje się ręczną piłą tarczową z regulowanym wspornikiem bocznym lub piłka-otwornicą.
Ostatni rząd należy ściśle połączyć i dla pewności zabezpieczyć niewielkimi klinami drewnianymi. Po czasie utwardzania kleju wszystkie kliny muszą być usunięte.

Dodaj komentarz