Naprawa betonu wokół prętów balkonu

Na pomalowanych wcześniej balustradach balkonowych beton okrywający pręty zbrojenia jest wykruszony. Proszę wymienić niezbędne czynności mające na celu wzmocnienie całości, uwzględniając potrzebne materiały

Czynności te są następujące:
1)    odsłonięcie uszkodzonego zbrojenia;
2)    oczyszczenie uszkodzonego zbrojenia czyściwem bezkwarcowym;
3)    pomalowanie podkładowe oczyszczonego zbrojenia farbą antykorozyjną;
4)    pomalowanie oczyszczonego zbrojenia farbą antykorozyjną;
5)    pomalowanie środkiem polepszającym przyczepność betonu w miejscu przeznaczonym do wypełnienia zaprawą cementowo-polimerową;
6)    wypełnienie miejsc uszkodzonych zaprawą cementowo-polimerową;
7)    pomalowanie podkładowe farbą dyspersyjną;
8)    pomalowanie nawierzchniowe farbą dyspersyjną.

Aby odrdzewić uszkodzone zbrojenie, można stosować czyszczenie płomieniem gazowym. Podczas naprawiania podłoża betonowego trzeba stosować wyroby jednego producenta, przestrzegając podanych przez niego zaleceń, szczególnie co do minimalnych grubości warstw powłok.
Ponieważ różne firmy oferują rozmaite antykorozyjne farby ochronne, np. minię ołowiową z żywicami epoksydowymi lub pył cynkowy z żywicami epoksydowymi, w opisach robót farby te określa się ogólnie jako antykorozyjne.

Dodaj komentarz