Miesięczne archiwum: Maj 2015

Zasady malowania

Ściany i sufity pomieszczeń wewnętrznych w budynku można malować pędzlami, na ogół płaskimi dużej szerokości lub ławkowcami, wałkami futerkowymi, a także natryskowo -obecnie najczęściej elektromagnetycznymi pistoletami natryskowymi.
W każdym wypadku konieczne jest najpierw wyznaczenie linii rozgraniczających poszczególne kolory w obrębie …

Remont korytarza

Ściany korytarza pomalowano przed 5 laty farbą dyspersyjną odporną na ścieranie. Z upływem czasu powierzchnia malowana uległa zabrudzeniu oraz częściowemu wytarciu. Widoczne są również uszkodzenia mechaniczne. Obecnie na to podłoże ma być nałożony tynk gładzony. Proszę wymienić kolejno niezbędne czynności…

Przepisy dotyczące izolacyjności akustycznej

Każdy typ pomieszczenia ma określone wymagania co do izolacyjności akustycznej i stosowanych w nim przegród. Wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród są wyrażone za pomocą wskaźnika R’A1 [dB], uwzględniającego rzeczywiste warunki panujące w konkretnym budynku.

Przykładowe minimalne wymagania izolacyjności …

Podział wyrobów z wełny mineralnej

Z wełny mineralnej kamiennej i szklanej produkuje się wyroby o różnych kształtach, wykończeniu i parametrach użytkowych oraz właściwościach mechanicznych dobranych do konkretnego zastosowania.

Podział wyrobów z wełny mineralnej:

•    Wypełniające (W) – poza ciężarem własnym nie przenoszą innych obciążeń. Izolują, …

Perlit

Perlit to kruszywo koloru białego lub jasnoszarego, produkowane w procesie ekspandowania z surowców mineralnych pochodzenia wulkanicznego. Proces ten polega na prażeniu surowca w temperaturze od 950°C do 1100°C, co powoduje 20-krotne zwiększenie objętości ziaren. Skład chemiczny perlitu to w głównej …

Beton wodoszczelny

Izolacje przeciw wodne przyziemia można zastąpić przez wykonanie ścian piwnic ze szczelnego betonu. Jest to beton o małej zawartości porów, z drobnego kruszywa (16-32 mm), z zawartością cementu co najmniej 350 kg/m3 i z dodatkami uszczelniającymi.

Konstrukcje z betonu wodoszczelnego …

Papy izolacyjne

Istnieje wiele metod przeciwdziałania wnikaniu wody do budynku.

Izolacja fundamentów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, może być zaprojektowana jako przeciwwodna (ciężka) lub przeciwwilgociowa (lekka)

Powierzchniowe izolacje przeciwwodne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpieczenie takie może stanowić obmurowanie ceglaną ścianką …

Masy do spoinowania (fugowania)

Masy do spoinowania (fugowania) służą do wypełniania szczelin pomiędzy płytkami ceramicznymi, kamiennymi, szklanymi itp.

Rodzaje mas do fugowania:

•    Zwykłe zaprawy cementowe – Suche mieszanki cementu, dodatków modyfikujących i wypełniaczy. Od rodzaju użytych wypełniaczy zależy faktura i dopuszczalna szerokość fugi. …

Metale w budownictwie

Metale w budownictwie:

•    Aluminium jest to metal o srebrzystobiałej barwie, lekki, kowalny, topliwy, dobrze przewodzący ciepło i elektryczność, odporny na korozję. W budownictwie wykorzystywany jest do wykonywania elementów konstrukcyjnych (kształtowniki aluminiowe) okien, drzwi, ogrodów zimowych, świetlików, daszków oraz folii …

Beton lekki

Beton lekki – Do wykonywania betonów lekkich stosuje się porowate kruszywa sztuczne (keramzyt, glinoporyt, pumeks hutniczy, żużel granulowany). Rodzaj kruszywa jest w dużym stopniu uwarunkowany lokalizacją wytwórni. Najczęściej stosuje się keramzyt. Jako spoiwo stosuje się cement hutniczy i portlandzki.

Podział …