Malowanie ścian i sufitów

Do malowania mniejszych powierzchni ścian i sufitów możemy użyć płaskiego pędzla szerokości około 15 cm. Praca będzie trwała nieco dłużej, niż przy użyciu pędzla ławkowca, ale w braku wprawy farbę rozprowadzimy staranniej i dokładniej.
Jeżeli malujemy pędzlem, to na ogół nakładamy dwie warstwy farby; rzadziej – przy malowaniu wysokojakościowym – trzy. Przyjmujemy kolejność taką, aby zawsze pociągnięcia pędzla w ostatniej warstwie były prostopadłe do ściany z oknem. W wypadku nakładania dwóch warstw, w pierwszej pociągnięcia pędzla są równoległe, w drugiej zaś prostopadłe do ściany z oknem.
Z kolei przy malowaniu ścian pociągnięcia w ostatniej warstwie powinny być prostopadłe do posadzki. Gdy malujemy dwukrotnie, to w pierwszej warstwie pociągnięcia muszą być równoległe, w drugiej zaś prostopadłe do posadzki.
Przy malowaniu dużych powierzchni ścian nieco kłopotu sprawia na prawidłowe nałożenie farby i odpowiednie jej rozprowadzenie -w taki sposób, aby na stykach sąsiednich wymalowań nie powstawały miejscowe zgrubienia. Należy tu postępować tak, aby nie dopuszczać do nadmiernego wyschnięcia farby w tych miejscach. Toteż na stykach poszczególnych wymalowań farbę rozprowadzamy szczególnie starannie.
Aby to uzyskać, stosuje się zasadę malowania mokre na mokre. Polega ona na tym, że ścianę lub sufit pokrywamy kolejnymi mniejszymi wymalowaniami, nie dopuszczając do nadmiernego wyschnięcia farby w poprzednim miejscu. Niemożliwe bowiem stałoby się właściwe rozprowadzenie farby na styku.
W praktyce często zadanie to możemy sobie ułatwić, pracując w dwie osoby. Jedna maluje górne powierzchnie ściany, niejako wyprzedzając drugą, która pokrywa farbą dalsze części ściany. W takim układzie farba jest prawie jednocześnie nakładana na górną i dolną część ściany, przez co nie dopuszcza się do jej wyschnięcia na styku wymalowań.

Dodaj komentarz