Dzienne archiwum: 2 stycznia, 2015

Grubość warstwy izolacji cieplnej ze spienionego polistyrenu

Proszę obliczyć grubość warstwy izolacji cieplnej ze spienionego polistyrenu, by analizowana wyżej przegroda osiągnęła wartość współczynnika k poniżej 0,40 W/(m2K). Wpływ warstwy klejowej oraz powłoki ochronnej na warstwie izolacji cieplnej można tu pominąć. Współczynnik przewodzenia ciepła dla polistyrenu wynosi 0,04 …