Wykładanie ścian i sufitów drewnem

Wykładanie ścian i sufitów
W zależności od kierunku wyłożenia ścian, czy poziome czy też pionowe, należy wykonać dolną konstrukcję do zamocowania desek profilowych. Przy układzie poziomym oblistwowanie przebiega pionowo, przy układzie pionowym – przebiega ono poziomo.
Na ścianach działowych do sąsiadujących pomieszczeń umieszcza się proste oblistwowanie. Ściany zewnętrzne nie izolowane cieplnie zostają dodatkowo zaizolowane wewnątrz dolnej konstrukcji.
W takim wypadku na dolną konstrukcję stosuje się krawędziaki o grubości przewidzianej warstwy izolacyjnej. Łaty dachowe lub krawędziaki mocuje są do ściany kołkami rozporowymi i wkrętami o rozstawie 50 lub 60 cm. Na ścianach zewnętrznych osadza się płyty izolacyjne w odstępy pomiędzy krawędziakami. Powinny one być tak zwymiarowane na szerokości aby po wprasowaniu same się trzymały.
Na tej konstrukcji (na ścianach zewnętrznych) rozpina się obecnie folię polietylenową o grubości 0,2 mm. Pasy folii powinny być zamocowane z zakładkami (najprościej przypinkami). Jeżeli przewiduje się pionowe pokrycie z desek profilowych, to śrubą zamocować poziome oblistwowania na krawędziakach. Stosuje się do tego wystarczająco długie wkręty do drewna.
Obecnie przycina się idealnie na długość deski profilowe. Celowe jest przy tym dokładne wymierzenie ściany w kilku miejscach. Uzyskane wymiary nanosi się kątownikiem na deski profilowe.
Do cięcia stosuje się drobno uzębioną piłkę stolarską, piłkę-lisicę albo też ręczną piłkę tarczową.
Następnie ustawić deski w kolejności ich mocowania na jednej ze ścian bocznych. Zapobiega to zamianom i oszczędza czas pracy.
Zamocowanie pierwszej deski profilowej odbywa się wypustem do ściany (przy pionowej zabudowie ściany), względnie ku podłodze (przy poziomej zabudowie ściany). Jeżeli pokrycie deskami profilowymi ma być otoczone szczeliną cieniową (maskującą), to należy zachować do sąsiednich płaszczyzn odległość 2-3 cm. Przy przewidzianym obramowaniu płaszczyzny listwa zamykająca odległość tą nie jest konieczna.

Ciąć należy od przedniej strony deski profilowej do strony tylnej. Szczególnie przy ostatnich posunięciach należy piłkę prowadzić bardzo ostrożnie, gdyż w przeciwnym wypadku drewno wyłupie się na wypuście lub wpuście deski.

Przy pionowej zabudowie rozpoczyna się pierwszą deską profilową po lewej stronie ściany (dla leworęcznych po prawej stronie). Deskę przybija się gwoździami do oblistwowania w sposób widoczny, w strefie brzegowej. Gwoździe zagłębia się kołkiem wgłębiającym lekko poniżej powierzchni deski. Otwory wypełnia się później kitem do drewna.
Na każdej listwie osadza się obecnie we wpust deski wkładkę kolcową i przybija gwoździami. Naturalnie można również stosować kołek wpustowy. W ten sposób unika się uszkodzenia drewna.
Osadzenie kolejnych desek profilowych wypustem we wpust poprzednio zamocowanej deski wykonuje się łatwiej, gdy deskę osadza się wpierw po jednej stronie, a następnie dociska na jej całej powierzchni. Podczas budowy pokrycia należy ciągle kontrolować poziomnicą pionowe (lub poziome) osadzenie desek profilowych.
Deski mocuje się na każdej, dolnej listwie. Ostatnią deskę powierzchni ściany trzeba prawdopodobnie przyciąć na szerokość. Nie należy zapominać, że jedynie wierzchnia szerokość deski wypełnia odstęp do graniczącej ściany bocznej, względnie do sufitu, podczas gdy wypust zostanie wsunięty do wpustu.
Dobre rozwiązania wymagają mądrego, wstępnego rozplanowania. Na narożniku należy do szerokości (pionowa budowa ściany), wzgl. długości (pozioma budowa ściany) desek doliczyć wymiar, o który ściana się poszerzy przez pokrycie łączącej się z nią ściany bocznej.
Rozwiązanie naroża, starannie wykonane, polega na uciosie pod kątem 45° przy przycinaniu desek na długość.

Pokrycia sufitów wykonuje się w podobny sposób. Należy przy tym zwracać szczególną uwagę, aby kołki rozporowe i wkręty dostosowane były do materiału sufitu. Do zacierania sufitów stosuje się tzw. regulowane zamocowania sufitów, do których oblistwowanie mocuje się wkrętami.

Dodaj komentarz