Wznoszenie ścian działowych Silka

Bloki SILKA E standardowo produkuje się w bardzo wysokich klasach wytrzymałości -15 i 20 MPa. Tak wysoka wytrzymałość na ściskanie powoduje, że murując ściany konstrukcyjne budynku z SILKI E o grubości 24 cm możemy wznosić nawet 12-piętrowe budynki bez dodatkowej konstrukcji szkieletowej. Duża masa SILKI E wpływa na jej doskonałą izolacyjność akustyczną. Mur z SILKI E24 o grubości 24 cm otynkowany obustronnie tynkiem mineralnym o grubości 10 mm ma zdolność pochłaniania dźwięku na poziomie Rw = 56 dB. Natomiast ścianki działowe o grubości 8 cm zdolność tą mają na poziomie Rw = 45 dB.

Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin SILKA FIX. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków SILKA E stosuje się zaprawy zwykłe. Tak dzieje się zwłaszcza podczas murowania pierwszej warstwy, którą należy wypoziomować. Do tego celu używa się bloków wyrównawczych SILKA WQ10 lub bloki podstawowe SILKA E.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria SILKA:
•    Gilotyna – do przycinania bloków do żądanego wymiaru,
•    Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym,
•    Dozowniki do zapraw cienko spoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm,
•    Kielnie do zapraw cienko spoinowych -szerokość dostosowana do grubości bloków: 24,18,15,12 lub 8 cm,

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej – SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 0°C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C.

System budowlany SILKA ma kilka ważnych cech. Jest on produkowany w oparciu o moduł wysokości – 20 cm oraz produkowany z wysoką dokładnością wymiarową (tolerancja ± 1mm). Na wytyczonej linii kładziemy warstwę zaprawy cementowej. W wilgotnych pomieszczeniach na zaprawie kładziemy pas folii izolacyjnej. Pierwszą warstwę bloczków ustawiamy bardzo dokładnie, sprawdzając ich położenie poziomnicą. Pozwala to na zastosowanie w kolejnych warstwach spoiny z zaprawy do cienkich spoin o grubości maksymalnie 2 mm. Na murze, do którego przyszła ściana ma przylegać, kładziemy do wysokości 25 cm cienką warstwę zaprawy do cienkich spoin.

Dodaj komentarz