Dzienne archiwum: 11 stycznia, 2015

Elementy układu hydraulicznego kotłowni

Ze względu na przeznaczenie, urządzenia umieszczane w kotłowniach można podzielić na cztery grupy:
1)    urządzenia przekazujące ciepło i energię,
2)    urządzenia regulacyjne,
3)    urządzenia kontrolno-pomiarowe,
4)    urządzenia zabezpieczające.

W tablicy zamieszczono najważniejsze urządzenia hydrauliczne, jakie można przypisać do każdej z …