Malowanie wałkiem

Malowanie wałkiem.

Do malowania ścian i sufitów stosuje się wałki malarskie szerokości 18-25 cm, pokryte futrem naturalnym, często nakręcane na przedłużki różnego rodzaju. Również wszystkie naroża można pomalować odpowiednim wałkiem: specjalnym futerkowym, z futerkiem ukształtowanym stosownie do kształtu naroża, bądź składającym się z kilku części ustawionych pod kątem.
Do malowania wałkiem najlepiej używać rynienki malarskiej (kuwety), czyli plastikowego płytkiego naczynia z wgłębieniem tworzącym zbiornik na farbę i pochyłą częścią ociekową z jodełkowo ustawionymi garbkami.
Wałek nowy, a także stary mocno wysuszony, powinniśmy przed malowaniem zanurzyć w wodzie i dobrze wytrząsnąć – tak, aby wewnątrz stał się wilgotny. Ułatwi to nasączanie go farbą i późniejsze jego mycie.
Wałek zanurzamy w zbiorniku z farbą, a następnie kilkakrotnie przetaczamy po części ociekowej, usuwając w ten sposób nadmiar farby. Jeżeli malujemy farbami rozpuszczalnikowymi, warto – aby uniknąć późniejszych kłopotów przy czyszczeniu – wyłożyć kuwetę folią aluminiową lub spożywczą. Po zakończeniu pracy usuwamy ją po prostu i ewentualnie szmatką czyścimy zachlapania farbą. Jeżeli malujemy farbą wodorozcieńczalną, kuwetę łatwo umyć pod bieżącą wodą.
Malowanie sufitu wałkiem rozpoczynamy od przetoczenia go wzdłuż naroża, w odległości około 10-15 cm od krawędzi pasa odcinającego, naniesionego wałkiem narożnym lub pędzlem. Po przetoczeniu w jednym kierunku, przetaczamy w przeciwnym – tak, aby pas poprzednio nałożony połączyć z pasem odcinającym. Teraz nanosimy kolejny pas, w oddaleniu 10-15 cm od poprzednio wymalowanego. W ten sposób pokrywamy cały sufit kolejnymi pasami.
Przy malowaniu sufitu, a także ścian wałkiem z przedłużką, kuwetę ustawiamy na podłodze. Ułatwi to moczenie i odsączanie wałka.
Ścianę malujemy przesuwając wałek pionowymi pociągnięciami od góry do dołu. Można też zastosować metodę opisaną przy malowaniu sufitu. Lepsze efekty daje jednak specjalne rozprowadzanie farby na powierzchni. Otóż w pierwszej kolejności wałek, świeżo umoczony i odsączony, przetaczamy jednym pasem od dołu ku górze. W ten sposób rozprowadzamy farbę grubszą warstwą. Następnie przetaczamy wałek ruchami skośnymi, zygzakowatymi. Powodują one dalsze rozprowadzenie farby na większej powierzchni. Ostateczne rozprowadzanie farby warstwą właściwej grubości następuje przy przetaczaniu wałka pionowymi pasami nachodzącymi na siebie.
Wałek przetaczamy kolejno od dołu ku górze i odwrotnie. W ten sposób pokrywamy kolejne miejsca o powierzchni na ogół 1,5 x 1,5 m. Tu też tak samo, jak w przypadku malowania pędzlem, obowiązuje zasada mokre na mokre, czyli malowanie w takiej kolejności, aby poszczególne miejsca wymalowań nie wysychały.
Po zakończeniu pracy, a także w wypadku dłuższych przerw w malowaniu farbą wodorozcieńczalną, wałek musimy dokładnie wymyć i wysuszyć, przetaczając np. po rozłożonych gazetach. Jeżeli przerywamy pracę na krótko, wystarczy go osłonić, zawijając w folię spożywczą. Tak samo można postąpić z pędzlem ławkowcem.
Owinięcie folią jest również zalecane przy dłuższym przechowywaniu wałka umytego.

Dodaj komentarz