Tynki

Tynki

Rodzaje zapraw (wg DIN)

Rozróżnia się następujące rodzaje zapraw:

Rodzaj zaprawy (podłoża) Zastosowanie Minimalna wytrzymałość na ściskanie
Pla i Plb Zaprawa wapienna twardniejąca na powietrzu oraz zaprawa wapienna twardniejąca w wodzie tylko dla małych obciążeń mechanicznych bez wymagań
Pic Zaprawa wapienna hydrauliczna dla obciążeń normalnych 1,0 N/mm2
Pila Zaprawa wysokohydrauliczna Pllb Zaprawa wapienno-cementowa dla większych obciążeń; tynki w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych 2,5 N/mm2

W Polsce obowiązuje norma PN: Rodzaje podłoży pod tynki. Zgodnie z nią, podłoża dzieli się ze względu na rodzaj zaprawy na: W – wapienne, C – cementowe, CW – cementowo-wapienne, CG1 – cementowo-gliniane, G – gipsowe, GW – gipsowo-wapienne.

Rodzaj zaprawy (podłoża) Zastosowanie Minimalna wytrzymałość na ściskanie
Pllla Zaprawa cementowa z dodatkiem wodorotlenku wapnia

Plllb Zaprawa cementowa

dla dużych obciążeń; tynki w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych 10,0 N/mm2
PIVa Zaprawa gipsowa

PIVb Zaprawa gipsowo-piaskowa

PIVc Zaprawa gipsowo-wapienna

dla obciążeń normalnych 2,0 N/mm2
PIVd Zaprawa wapienno-gipsowa tylko dla niewielkich obciążeń 2,0 N/mm2
PVa Zaprawa anhydrytowa

PVb Zaprawa anhydrytowo-wapienna

dla obciążeń normalnych bez wymagań

 

Jak można ustalić rodzaj zaprawy, z której wykonano stwardniały już tynk? Pierwszą, ale niedokładną informację stanowi odcień barwy oraz twardość tynku. Dużo dokładniej można określić rodzaj zaprawy, gdy się rozetrze próbkę tynku w moździerzu i przesieje przez sito o boku oczka 50 μm. Przez to sito przechodzi tylko spoiwo. Porównując odcień barwy, można określić rodzaj spoiwa: wapno wiążące na powietrzu jest prawie białe, wapno hydrauliczne – beżowoszare oraz cement – szary. Dokładniejsze rozpoznanie wymaga badań laboratoryjnych.

Tynki muszą równomiernie i mocno przylegać do swojego podłoża. W obrębie warstwy tynku zaprawa powinna mieć jednorodną strukturę i odpowiednią wytrzymałość. W przypadku nakładania na tynk cienkich powłok lub tapet wymagana jest minimalna wytrzymałość zaprawy 1,0 N/mm2. Poza tym tynki powinny być suche oraz równomiernie nasiąkliwe. Nie powinny mieć także innych wad, jak wykwity, rysy, zgorzeliny, zanieczyszczenia i zagrzybienia.

Przez zawilgocenie kapilarne rozumie się pojawienie się wody podciąganej przez naczynia włoskowate (kapilary). Wilgoć kapilarna może spowodować następujące szkody:

1)    tynk może pękać lub odpadać;

2)    mogą się rozpuszczać sole, wychodzące w postaci wykwitów na powierzchnię;

3)    zawilgocenie tynku powoduje zmniejszenie izolacyjności termicznej;

4)    zimą, wskutek zamarzania wody nasycającej tynk mogą w nim powstawać pęknięcia;

5)    wilgoć sprzyja rozwojowi grzybów, porostów i mchów.

Zgorzelina jest nagromadzeniem spoiwa na powierzchni, tworzącym się wówczas, gdy tynk jest zbyt długo zawilgocony. Można ją rozpoznać, zwilżając powierzchnię po zdrapaniu; wówczas miejsce zdrapania zabarwia się ciemniej wskutek silniejszego nasiąkania. Zgorzelinę trzeba usuwać mechanicznie. Można to zrobić również fluatem rozcieńczonym w proporcji 1:1, po czym należy miejsca, z których usunięto zgorzelinę, delikatnie zmyć wodą. Zgorzelinę powinno się koniecznie usuwać, gdyż wskutek naprężeń wewnętrznych po pewnym czasie odpryskuje od podłoża i powoduje odpadanie płatów tynku.

 

Dodaj komentarz