STROPODACHY SZCZELINOWE PODDASZY MIESZKALNYCH

tmp8f73-6Stropodachy te stanowią wielowarstwową przegrodę o dużym kącie nachylenia do poziomu. Dzięki zredukowaniu przestrzeni poddasza, pełniącego dawniej funkcję strychu, do wąskiej wentylowanej przestrzeni powietrznej powstała konstrukcja przegrody zewnętrznej budynku, która spełnia równocześnie funkcję stropu oraz pokrycia. Zatem konstrukcja ta zabezpiecza wnętrze poddasza mieszkalnego zarówno przed opadami atmosferycznymi, jak i przed zmianami temperatury zewnętrznej.

W budynkach ze stromym dachem część poddasza stanowią skośne połacie dachowe i dlatego na poddaszu możemy uzyskać znacznie mniejszą powierzchnię mieszkalną niż na niższych kondygnacjach. Przy projektowaniu mieszkań za minimalną wysokość przyjmuje się normatywnie 2,50 m w świetle wykończonych pomieszczeń. Dopuszcza się jednak, co przedstawiono na rys. dla mieszkań strychowych, obniżenie tej wysokości (na przestrzeni stropu pochyłego lub łamanego) do 2,20 m w świetle. Pomieszczenia o wysokości poniżej 2,20 m można z powodzeniem wykorzystać na łazienki, WC i korytarze, zachowując przewidziane przepisami wysokości i kubatury. Wymagana wg DzU nr 75, poz.690 z 12 kwietnia 2002 minimalna wysokość użytkowa wynosi 1,90 m.
W przypadku wyznaczania powierzchni mieszkania strychowego dokonuje się korekty, wynikającej ze zmiennej wysokości pomieszczeń. Obliczając powierzchnię użytkową mieszkania nie uwzględnia się powierzchni pod ścianami nierównoległymi do podłogi (pod stropodachem), których wysokość wynosi mniej niż 1,90 m. Do metrażu wlicza się 50% powierzchni pomieszczeń, których wysokość mieści się w przedziale 1,90-2,20 m, a 100% przy wysokości powyżej 2,20 m.

Dodaj komentarz