Przyczyny zawilgocenia stropodachów

Dla ochrony przestrzeni strychowej przed zawilgoceniem należy wykonać otwory nawiewne przy okapie oraz otwory wywiewne w ścianach szczytowych lub w kalenicy, np. podniesione gąsiory w celu wentylacji czy wentylacyjne kominki kalenicowe.

tmp32f5-4Właściwe ocieplenie stropu drewnianego i przewietrzanie przestrzeni poddasza budynku o szkielecie drewnianym: 1 – gąsior, 2 – krokiew, 3 – lata, 4 ~ pasek papy uszczelniającej pod dachówkę, 5 – deskowanie podsufitki, 6 – tynk na deskowaniu, 7 – izolacja termiczna, 8 – osiatkowany otwór wentylacyjny, 9 – paroizolacja

Na rys. przedstawiono ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych budynku o konstrukcji drewnianej . W celu wentylacji przestrzeni strychowej potrzebne są otwory wlotu powietrza przy okapie (odeskowanie ażurowe) oraz otwory wylotu powietrza w ścianach szczytowych.

Przyczyny zawilgocenia stropodachów, oblodzenia okapów i sposoby ich likwidacji

Do najważniejszych przyczyn zawilgocenia stropodachów można zaliczyć:
*    brak starannego wykonania pokrycia,
*    niewłaściwe wykonanie uszczelnień wokół tzw. przebić dachowych,
*    brak ciągłości paroizolacji nad pomieszczeniami wilgotnymi – arkusze papy lub folii izolacyjnych nie doklejone na stykach, popękane lub porwane.

Na okapach dachów wielu budynków w okresie zimowym tworzą się sople lodu i pokrywy lodowe. W wyniku badań i obserwacji stwierdzono, że przyczyną tworzenia się lodu w okolicy okapu jest ciepło z ogrzewania wnętrza budynku, a nie słońce. Już w roku 1962 wykazano, że w celu zredukowania tworzących się oblodzeń wymagane jest połączenie prawidłowej termoizolacji, wentylowania i prawidłowej konstrukcji stropodachu. W badaniach zagranicznych propaguje się specjalny system wentylowania poddaszy w celu zmniejszenia oblodzenia okapów. W badaniach tych zdefiniowano temperatury dla projektowanego systemu wentylacji poddaszy, by uniknąć problemów tworzenia się sopli w okolicy okapów. Aby uniknąć oblodzeń okapów, zaleca się utrzymanie temperatury na poddaszu – 1°C przy zewnętrznej temperaturze -5,5°C.

Dodaj komentarz