Wymiary szczeliny wentylowanej stropodachu

Ponieważ stropodach stromy narażony jest na zawilgocenie od zewnątrz opadami atmosferycznymi, a od wewnątrz parą wodną przepływającą przez przegrodę na zewnątrz, dlatego też nad pomieszczeniami mieszkalnymi poddasza należy budować konstrukcje stropodachów szczelinowych wentylowanych zamiast stropodachów pełnych. Wentylacja stropodachu jest możliwa po utworzeniu szczeliny powietrznej między pokryciem dachowym a górną powierzchnią termoizolacji.

Zgodnie z normą DIN minimalne powierzchnie szczelin powietrznych stropodachów szczelinowych wentylowanych, o pochyleniu połaci do 50°, w przeliczeniu na jednostkową powierzchnię połaci dachowej FD [cm2] wynoszą:
•    na wlocie powietrza przy okapie FE = 0,002 FD

•    na wylocie powietrza przy kalenicy FA = 0,0005 FD

gdzie:

FD = L [cm] x 100 [cm] – FD [cm2],

L – odległość między okapem i kalenicą.

Symbol F oznacza łączną powierzchnię szczelin wylotowych, w kalenicy w obydwu połaciach dachowych. Przekrój poprzeczny szczeliny F na całym obszarze połaci dachowej powinien spełniać warunek FL ≥ FE. Ponadto minimalna grubość szczeliny FL między okapem a kalenicą powinna wynosić 2,0 cm oraz min. FL = 200 cm²/mb.

Podane powierzchnie szczeliny (w przekroju poprzecznym) są wielkościami minimalnymi. których zastosowanie umożliwi całkowite odprowadzenie pary wodnej przez strumień powietrza ze szczeliny dachu na zewnątrz, z wyjątkiem połaci dachu nad pomieszczeniami mokrymi, np. łazienki, kuchnie.

Dodaj komentarz