Dwudzielne stropodachy płaskie

Na rysunkach przedstawiono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych drewnianych stropodachów dwudzielnych o drewnianych oszczędnościowych dźwigarach dachowych. Przy małym nachyleniu połaci dachu można stosować na pokryciu dachowym posypkę żwirową.

Żwir powinien być płukany oraz mieć średnicę od 16 do 32 mm. Minimalna grubość warstwy powinna wynosić 5 cm. Zakończenie krawędzi dachów z odwodnieniem wewnętrznym wymaga zastosowania specjalnego odboju pochylonego do środka dachu pod kątem co najmniej 30°, a pokrycie powinno wystawać ponad powierzchnię posypki żwirowej minimum 10 cm i być mocowane na zewnętrznej stronie powierzchni odboju. Dotychczas stosowane otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne mają powierzchnię netto co najmniej równą 2‰ (1/500) powierzchni całej połaci dachowej, gdy do ocieplenia używano materiałów wilgotnych.

tmp32f5-5Stropodach dwudzielny na dźwigarach drewnianych z desek (zakończenie dachu na krawędzi za pomocą odboju drewnianego): 1 – posypka żwirowa (warstwa dociskowa), 2 – trój warstwowe pokrycie papowe, 3 – deskowanie pełne pod pokrycie, 4 – dźwigar drewniany z desek, 5 – termoizolacja, 6 – listwy podłużne do mocowania podsufitki, 7 – podsufitka z płyt suchego tynku, 8 – otwory wlotu powietrza, 9 – wentylowana przestrzeń powietrzna, 10 – odbój drewniany, 11 – kierunek przepływu powietrza, 12 – paroizolacja

tmp80cb-3Przekrój poprzeczny przez stropodach drewniany na dźwigarach kratowych z desek oraz z podsufitką z płyt z suchego tynku. Oznaczenia jak na rys. wyżej

tmp80cb-4Lekki drewniany stropodach dwudzielny na dwuteowych dźwigarach klejonych (przekroje dla dwóch rozwiązań pokrycia): 1 – dźwigar dwuteowy o środniku ze sklejki lub z twardej płyty pilśniowej, 2 – trójwarstwowe pokrycie papowe, 3 – posypka żwirowa, 4 – warstwa wodoszczelna z folii PCV, 5 – warstwa wyrównawcza i rozdzielająca z folii polietylenowej, 6 – deskowanie pełne pod pokrycie, 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja, 9 – podsufitka z desek, 10 – tynk na siatce podtynkowej, 11 – przestrzeń powietrzna wentylowana

Na rys. po lewej jego stronie, na górnej powierzchni papy wierzchniego krycia, znajduje się specjalna posypka odbijająca promieniowanie cieplne. Po prawej stronie pod warstwą posypki żwirowej znajduje się warstwa wodoszczelna z folii PCV. Pozostałe warstwy stropodachu pod warstwą wodoszczelną w obu alternatywach rozwiązania są jednakowe

Dodaj komentarz