Stropodachy płaskie – materiały

W wielu nowych rozwiązaniach stropodachów stosowana jest papa samoprzylepna polimerowo-asfaltowa, układana na twardych, nienasiąkliwych płytach termoizolacyjnych. Główną zaletą tych pap jest przepuszczalność pary dyfundującej z wnętrza stropodachu na zewnątrz. Kolejną ich zaletą jest możliwość stosowania jednowarstwowego pokrycia dachu, przy czym pod szczelną membraną kauczukową stosuje się warstwę ochronną, o ile wymaga tego podłoże, a papa nie jest pokryta od spodu włókniną z tworzyw sztucznych. W praktyce mają zastosowanie dwa rodzaje pap termozgrzewalnych z modyfikowanego asfaltu, tzw. APP-ataktyczny polipropylen modyfikowany plastomerami i SBS-styren-butadien-styren modyfikowany elastomerami. Na uwagę zasługują również włókna poliestrowe oraz włókna poliwinylowe służące jako wkładki wzmacniające papy termozgrzewalnej, gwarantujące ich dużą odporność na przebicie i rozdarcie.

Parametry charakteryzujące dany rodzaj papy termozgrzewalnej to: rodzaj modyfikatora, rodzaj osnowy (włóknina siatka, tkanina z tworzywa sztucznego), grubość (3-5,5 mm), siła zrywająca, wydłużenie przy zerwaniu w [N] i zakres elastyczności w [%]. Spośród materiałów pokryciowych z tworzyw sztucznych coraz większe zastosowanie mają membrany elastomerowe EPDM, czyli terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy oraz folie z uplastycznionego PCV zbrojone włóknem poliestrowym lub włóknem szklanym.

Materiały rozdzielające i ochronne
Warstwy rozdzielające i wyrównujące powinny przenieść naprężenia od wydłużeń i skurczu materiałów podłoża lub konstrukcji nośnej spowodowane oddziaływaniem temperatur i klimatu zewnętrznego. Materiały rozdzielające pełnią również funkcje wyrównania chropowatości podłoża oraz chronią warstwy wierzchnie przed chemicznym oddziaływaniem dolnych warstw stropodachu.
Ułożenie warstwy rozdzielającej może być wykonane następująco: luźne ułożenie bez klejenia, przyklejenie pasmowe, punktowe łub na całej powierzchni. Do wykonania warstwy rozdzielającej i ochronnej stosuje się następujące materiały: perforowane papy bitumiczne, włókniny z tworzyw sztucznych, maty piankowe, folie polietylenowe. Warstwę rozdzielającą, między konstrukcją nośną stropodachu a termo-izolacją, stanowi również paroizolacja.

Dodaj komentarz