Techniczne parametry cieplne przegród

Właściwości termoizolacyjne przegród charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła, oznaczany literą U. Współczynnik ten określa ilość ciepła przepływającego przez m² przegrody w czasie 1 godziny, gdy różnica temperatur powietrza po jednej i drugiej stronie tej przegrody wynosi 1 stopień. Odwrotność współczynnika przenikania ciepła (HU) nazywa się oporem przenikania ciepła lub izolacyjnością cieplną i oznacza literą R.

Opór cieplny przegrody zależy od jej grubości oraz od współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]. Ponieważ oblicza się go ze wzoru R=d/λ [m²K/W], zatem im mniejszy współczynnik λ, tym większy opór. Można również powiedzieć, że im większy opór cieplny, tym skuteczniejsze ocieplenie przegrody i tym cieplejszy dom.

Wielkość współczynnika przewodzenia ciepła stanowi podstawowy parametr charakteryzujący warstwę termoizolacyjną przegrody. Im jego wartość jest mniejsza, tym lepsze ocieplenie przegrody. Masa objętościowa materiału termoizolacyjnego wpływa na wielkość współczynnika przewodzenia ciepła, ponieważ istnieje prosta zależność między tymi parametrami, tj. im mniejsza jest masa objętościowa, tym mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła, czyli tym lepsza termoizolacja.

Wypływ ciepła na zewnątrz przez źle ocieploną przegrodę pochyłą poddasza mieszkalnego

tmpf50-8 Fragment przekroju przegrody o dużym kącie nachylenia poddasza mieszkalnego, ocieplonej płytą wiórkowo-cementową (suprema). Widoczne są duże straty ciepła przenikającego przez źle ocieplony stropodach: 1 – tynk wewnętrzny sufitowy, 2 – płyty suprema, 3 – krokiew dachowa, 4 – deskowanie na krokwiach, 5 – wiatroizolacja, 6 – listwa (łata) dystansowa, 7 – łaty dachowe, 8 – dachówka zakładkowa

Wypływ ciepła na zewnątrz przez przegrodę z odpowiednim ociepleniem.

tmpf50-9Małe przenikanie ciepła (schemat uproszczony) przez dobrze ocieploną przegrodę pochyłą poddasza. Ocieplenie z płyt z wełny mineralnej, o grubości 15 cm, znajduje się między krokwiami: 1 – tynk wewnętrzny sufitowy, 2 – płyty suprema, 3 – ocieplenie z płyt z wełny mineralnej, 4 – krokiew dachowa, 5 – deskowanie na krokwiach, 6 – wiatroizolacja, 7 – listwa (łata) dystansowa, 8 – łaty dachowe, 9 – dachówka zakładkowa, 10 – szczelina powietrzna wentylowana

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian, stropów i stropodachów podane są w tabelach. Maksymalna wartość współczynnika U stropodachu przy temperaturze zewnętrznej t> 16°C wynosi Umax ~ 0,30 [W/(m2K)], zatem odpowiednia minimalna wartość oporu cieplnego ocieplonego dachu wynosi = 3,333 [(m2K)/W]. Wartości te związane są z potrzebną grubością warstwy izolacji termicznej stropodachu.

Dodaj komentarz