Betonowanie pod wodą

Betonowanie należy poprzedzić określeniem przez wyspecjalizowane laboratorium składników betonu i jego receptury oraz sprawdzeniem cech mieszanki wyprodukowanej w warunkach budowy. Wszystkie dodatki do betonu (plastyfikatory, środki uszczelniające i opóźniające wiązanie) powinny mieć atesty i być sprawdzone laboratoryjnie.
Woda, w której jest formowana konstrukcja betonowa, dno oraz wnętrze ściany grodzy lub podwodnego szalunku powinny być czyste. W wodzie nie powinno być chemikaliów działających korozyjnie na beton. Dno należy oczyścić z osadów i słabego gruntu oraz wyrównać. Wgłębienia w dnie po usuniętym słabym gruncie wypełnia się grubym kruszywem. Woda w miejscu betonowania podwodnego powinna być nieruchoma. Dlatego należy zamknąć wszystkie otwory w szalunku, aby uniemożliwić przepływy wody przy ułożonej w nim mieszance. Należy przeciwdziałać wszelkim zawirowaniom wody oraz chronić świeży beton przed ruchami pływowymi i prądami wody.
Nie należy dopuścić do przelewania się wody przez wierzch grodzy lub skrzyni, w której została zabetonowana konstrukcja.
Ponieważ nie można uniknąć przy powierzchni konstrukcji pewnego zmieszania betonu z wodą, dlatego trzeba usunąć jego wierzchnią warstwę oraz pominąć tę warstwę w obliczeniach wytrzymałości i w ocenie trwałości konstrukcji.
Zimą należy mieszankę betonową (lub jej składniki) podgrzewać, aby temperatura betonu po ułożeniu pod wodą wynosiła co najmniej + 5°C. Gdy temperatura powietrza jest poniżej —15°C, to lej i górna część rury wlewowej powinny być ogrzewane nagrzewnicą parową, powietrzną lub elektryczną.

Dodaj komentarz