Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Betonowanie z użyciem worków i powłok

Do budowy na dnie akwenów przez nurków masywnych płyt lub ścian oraz do zapełnienia betonem konstrukcji prefabrykowanych bywa stosowana mieszanka betonowa w workach heskich (z grubej tkaniny nasyconej bitumem). Worki wypełnia się częściowo świeżą mieszanką i opuszcza pod wodę do …

Regał na sprzęt hi-fi

Regał na sprzęt hi-fiSklejona w lekki łuk – osłona ze sklejki.
Wykonanie regału na sprzęt hi-fi również wymaga zakupu odpowiednio wykończonego szkła, nie wymagającego dalszej obróbki. Płyty szklane muszą być przycięte na wymiar i mieć starannie oszlifowane krawędzie. Dużo bardziej interesująca jest w …

Betonowanie pod wodą

Betonowanie należy poprzedzić określeniem przez wyspecjalizowane laboratorium składników betonu i jego receptury oraz sprawdzeniem cech mieszanki wyprodukowanej w warunkach budowy. Wszystkie dodatki do betonu (plastyfikatory, środki uszczelniające i opóźniające wiązanie) powinny mieć atesty i być sprawdzone laboratoryjnie.
Woda, w której …

Przebieg betonowania pod wodą

Należy stosować beton tylko z wytwórni, która gwarantuje ścisłe przestrzeganie wymagań obowiązujących w produkcji mieszanki przeznaczonej do wbudowania pod wodę. Wytwórnia powinna produkować mieszankę o konsystencji właściwej dla betonowania podwodnego i w przypadku wysokiej temperatury powietrza lub długiego czasu transportu, …

Podwodne konstrukcje betonowe

Podwodne konstrukcje betonowe są współcześnie budowane na dnie oceanów na głębokościach do 1000 m. Do około 300 m są betonowane „in situ”. Na większych głębokościach — są składane z prefabrykatów wykonanych na lądzie i łączonych pod wodą stykami tam betonowanymi …

Wymiary szczeliny wentylowanej stropodachu

Ponieważ stropodach stromy narażony jest na zawilgocenie od zewnątrz opadami atmosferycznymi, a od wewnątrz parą wodną przepływającą przez przegrodę na zewnątrz, dlatego też nad pomieszczeniami mieszkalnymi poddasza należy budować konstrukcje stropodachów szczelinowych wentylowanych zamiast stropodachów pełnych. Wentylacja stropodachu jest możliwa …

Techniczne parametry cieplne przegród

Właściwości termoizolacyjne przegród charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła, oznaczany literą U. Współczynnik ten określa ilość ciepła przepływającego przez m² przegrody w czasie 1 godziny, gdy różnica temperatur powietrza po jednej i drugiej stronie tej przegrody wynosi 1 stopień. Odwrotność współczynnika przenikania …

Wpływ kształtu i konstrukcji dachu na wielkość przestrzeni użytkowej poddasza

Ze względu na wymaganą wysokość pomieszczeń na poddaszu 2,50 m oraz z doświadczeń praktycznych wynika, że dachy czterospadowe o nachyleniu połaci dachu poniżej 35° nie stwarzają praktycznie możliwości zagospodarowania poddasza na cele mieszkalne. Natomiast wykorzystanie poddaszy jest możliwe w dachach …

STROPODACHY SZCZELINOWE PODDASZY MIESZKALNYCH

tmp8f73-6Stropodachy te stanowią wielowarstwową przegrodę o dużym kącie nachylenia do poziomu. Dzięki zredukowaniu przestrzeni poddasza, pełniącego dawniej funkcję strychu, do wąskiej wentylowanej przestrzeni powietrznej powstała konstrukcja przegrody zewnętrznej budynku, która spełnia równocześnie funkcję stropu oraz pokrycia. Zatem konstrukcja ta zabezpiecza …