Betonowanie z użyciem worków i powłok

Do budowy na dnie akwenów przez nurków masywnych płyt lub ścian oraz do zapełnienia betonem konstrukcji prefabrykowanych bywa stosowana mieszanka betonowa w workach heskich (z grubej tkaniny nasyconej bitumem). Worki wypełnia się częściowo świeżą mieszanką i opuszcza pod wodę do miejsca wbudowania.

Bardziej złożonym sposobem jest użycie dwóch powłok (zwykle z tkaniny nylonowej), połączonych wzdłuż regularnie rozmieszczonych opasek. Spomiędzy warstw tkaniny jest usuwane powietrze i w tym stanie są one układane na dnie. Następnie między powłoki wpompowuje się zaprawę zawierającą piasek i cement w stosunku 2:1. W ten sposób powstaje na dnie rodzaj maty, dostosowanej do ukształtowania jego powierzchni. Grubość i masa maty na jednostkę powierzchni mogą być zmieniane przez zmianę długości i rozstawu połączeń powłok. Maty pokrywające t dno skutecznie chronią go przed rozmyciem.

Dodaj komentarz