Elementy układu hydraulicznego kotłowni

Ze względu na przeznaczenie, urządzenia umieszczane w kotłowniach można podzielić na cztery grupy:
1)    urządzenia przekazujące ciepło i energię,
2)    urządzenia regulacyjne,
3)    urządzenia kontrolno-pomiarowe,
4)    urządzenia zabezpieczające.

W tablicy zamieszczono najważniejsze urządzenia hydrauliczne, jakie można przypisać do każdej z tych czterech grup.

Tablica: Podział urządzeń hydraulicznych w kotłowni

Urządzenia przekazujące ciepło i energię Urządzenia regulacyjne Urządzenia kontrolno-pomiarowe Urządzenia zabezpieczające
•    Kotły

•    Wymienniki ciepła

•    Podgrzewacze c.w.u.

•    Pompy

•    Sprzęgła hydrauliczne

•    Zawory mieszające

•    Zawory przełączające

•    Regulatory przepływu

•    Regulatory temperatury

•    Regulatory ciśnienia

•    Termometry

•    Manometry

•    Wodowskazy

•    Czujniki temperatury

•    Czujniki ciśnienia

•    Ciepłomierze

•    Przepływomierze

•    Zawory bezpieczeństwa

•    Naczynia wzbiorcze

•    Urządzenia zabezpieczające przed opróżnianiem się kotła z wody

•    Zawory odcinające

•    Zawory zwrotne

•    Zawory odpowietrzające

•    Zawory spustowe

•    Odmulacze

•    Tłumiki hałasu

Urządzenia przekazujące energię odpowiadają za przetwarzanie i przekazywanie strumienia energii. W komorze spalania zachodzi zamiana energii chemicznej w ciepło, które przez wymiennik ciepła zostaje wewnątrz kotła przekazane z gorących spalin do wody. Strumień ciepła w postaci strumienia gorącej wody, za pomocą przewodów hydraulicznych, pomp i rozdzielaczy doprowadzany jest do odbiorników.

Urządzenia regulacyjne odpowiadają za optymalne rozprowadzenie i wykorzystanie strumienia ciepła w instalacjach odbiorczych.

Urządzenia kontrolno-pomiarowe służą do kontrolowania na bieżąco parametrów pracy kotłowni.

Urządzenia zabezpieczające mają zapewnić bezawaryjną pracę kotłowni i bezpieczeństwo obsługi.

Zadaniem projektanta jest tak dobrać poszczególne urządzenia, by zapewnić prawidłową pracę kotłowni. Urządzenia dobierane są na tzw. warunki obliczeniowe (projektowe), czyli uwzględniające pracę kotłowni przy przewidywanym, maksymalnym obciążeniu. Podczas sezonu grzewczego kotłownia pracuje z pełną mocą przez kilka/kilkanaście dni w roku. Z lego też powodu należy unikać przewymiaro-wywania urządzeń.

Dodaj komentarz