Technologia nanoszenia powłok na podłoża z tworzyw sztucznych

Dlaczego na tworzywach sztucznych wykonuje się powłoki? Wykonywanie powłok na tworzywach sztucznych może być konieczne z następujących powodów:
1)    zabieg ten jest często tańszy niż konieczna zmiana barwy tworzywa;
2)    można zakryć defekty produkcyjne, jak pory, smugi i pręgi;
3)    zwiększa się w ten sposób odporność chemiczną tworzywa;
4)    powłoki eliminują defekty spowodowane starzeniem się tworzywa;
5)    gdy zleceniodawca wymaga specjalnej kolorystyki tworzywa;
6)    gdy na tworzywie należy wykonać napis lub znak graficzny.

Jaka jest możliwa obróbka wstępna podłoża z tworzywa sztucznego?
Obróbka wstępna może polegać na:
1)    oczyszczeniu w kąpieli ze środka powierzchniowo czynnego zawierającego amoniak;
2)    oczyszczeniu rozpuszczalnikami organicznymi;
3)    oczyszczeniu płomieniem (najczęściej dotyczy tylko polietylenu);
4)    zeszlifowaniu;
5)    ścieraniu materiałem antystatycznym (w warunkach przemysłowych – także przedmuchiwanie powietrzem jonizowanym). Spośród wymienionych zabiegów wybiera się właściwy, dostosowany do typu tworzywa.

W przypadku tworzywa sztucznego często stosuje się czyszczenie w kąpieli ze środka powierzchniowo czynnego na bazie amoniaku. Proszę opisać przebieg tego procesu
Do czyszczenia stosuje się kąpiel przygotowaną z 10 l wody z dodatkiem ok. 0,5 l 10-procentowego wodnego roztworu amoniaku (ewentualnie 1,25 l 10-procentowego wodnego roztworu amoniaku) z dodatkiem 2 nakrętek środka powierzchniowo czynnego. Tą mieszaniną należy czyścić podłoże. W trakcie tego procesu stosuje się również szlifowanie włókniną ścierną na mokro lub sucho. Na końcu należy spłukać czyszczony element dużą ilością czystej wody. Do ochrony rąk jest konieczne stosowanie gumowych rękawic.

Dodaj komentarz