Natrysk farby na gorąco

Zalety natrysku wykonywanego na gorąco:

1)    konsystencję materiału nanoszonego, odpowiednią do wykonywania natrysku, uzyskuje się przy mniejszej ilości rozpuszczalnika;

2)    ponieważ materiał zawiera mniej rozpuszczalnika, lepiej kryje obrabiane powierzchnie, co jest szczególnie widoczne na narożnikach;

3)    do natrysku na gorąco wystarcza niewielkie nadciśnienie;

4)    wykonywanie natrysku na gorąco jest szczególnie korzystne dla środowiska, gdyż rozpyleniu ulega stosunkowo niewiele substancji i mniej składników się ulatnia z rozpuszczalnika;

5)    ponieważ natryskiwany materiał jest podgrzany, schnie i twardnieje szybciej, zmniejszając możliwość tworzenia się zacieków.

Przy natrysku na gorąco stosuje się materiały podgrzane do temperatury od 333 K (60°C) do 353 K (80°C). Materiał natryskiwany, na drodze od pistoletu do natryskiwanej powierzchni ulega tylko nieznacznemu schłodzeniu.

Dwa sposoby, którymi przy natrysku wysokociśnieniowym typu Airless uzyskuje się konieczne ciśnienie materiału natryskiwanego
Ciśnienie materiału natryskiwanego, niezbędne w natrysku wysokociśnieniowym, można uzyskać następująco:
1.    W urządzeniu Airless typu hydraulicznego materiał spręża się przy użyciu pompy membranowej napędzanej silnikiem elektrycznym lub spalinowym.

2.    W urządzeniu Airless typu pneumatycznego ciśnienie materiału uzyskuje się za pomocą pompy tłokowej poruszanej sprężonym powietrzem. Stosunek ciśnienia powietrza do ciśnienia materiału wynosi w tym przypadku od 1:14 do 1:70.

Przy natryskiwaniu lakieru, wielkość otworu dyszy w urządzeniu Airless wynosi 0,23-0,48 mm.
Jeśli dysza zostanie podczas natrysku zatkana przez zanieczyszczenia, to w przypadku systemu kulowego (zwrotnego) może się ona obrócić się o 180° i dalej podawać materiał.

Elektryczny pistolet natryskowy pracuje na zasadzie Airless. Wbudowany silnik elektryczny spręża materiał do ciśnienia 120-160 barów. Otwory w dyszy mają wielkość 0,3-1,5 mm. Materiał ulega rozpyleniu, gdy jego ciśnienie po opuszczeniu dyszy gwałtownie maleje.

Dodaj komentarz