Betonowanie z użyciem pływającej formy

Betonowanie z użyciem pływającej formy – Jest to technika podobna do metody betonowania ślizgowego, wynalezionej przez szwedzką firmę Ab. Hydro Beton. Mieszanka betonowa jest wylewana w sposób ciągły w pływającą, szczelną formę z prefabrykowanym dnem. Poziom betonu podnosi się i jest zawsze powyżej zwierciadła wody. Właściwe zanurzenie formy jest regulowane przez wpompowywanie wody do połączonych z formą cylindrycznych pływaków. Forma jest nadbudowana szczelną grodzą, która wystaje z wody po oparciu formy na dnie. Po wypompowaniu z pływaków wody konstrukcja betonowa może być spławiona w pozycji pionowej do miejsca jej zatopienia. W tej metodzie mogą być stosowane skomplikowane kształty konstrukcji podwodnych: podwójne ściany, zbrojenie, kanały dla cięgien sprężynujących itp.

Dodaj komentarz