Zalety i wady natrysku ciśnieniowego

Możliwe przyczyny następujących zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia do natrysku wysokociśnieniowego:
a)    jeżeli z pistoletu natryskowego wyciekają krople cieczy, oznacza to, że iglica podająca farbę nie jest dociągnięta albo że do dyszy dostało się ciało obce, które spowodowało jej nieszczelność;
b)    jeżeli z tłoka uchodzi powietrze, to dławica jest za słabo dociągnięta; jeśli po dociągnięciu dławicy uchodzi ono dalej, uszczelka jest niesprawna albo jej nie ma;
c)    rozdzielony strumień natrysku wskazuje na to, że materiał jest podawany zbyt cienką strużką albo że jest ustawione za wysokie ciśnienie rozpylania;
d)    owalny kształt strumienia natrysku tworzy się wówczas, gdy jest zanieczyszczony przewód powietrza lub element (palec) podający farbę;
e)    jeżeli materiał w zbiorniku się pieni, oznacza to, że przewód powietrza jest zapchany albo że dysza powietrza nie jest dokładnie dokręcona.

W urządzeniu do natrysku ciśnieniowego materiał natryskiwany jest umieszczony w zbiorniku pod ciśnieniem 1-2 barów, powodującym wciskanie materiału do pistoletu. Następnie, materiał natryskiwany, podobnie jak przy natrysku wysokociśnieniowym, jest drobno rozpylany pod działaniem sprężonego powietrza.

Zalety natrysku ze zbiornika ciśnieniowego.
Ponieważ intensywność przepływu materiału jest w tym wypadku większa niż w urządzeniu do natrysku ze zbiornikiem przepływowym lub zbiornikiem do zasysania, także wydajność powierzchniowa natrysku może być znacznie większa. Poza tym, przy mniej intensywnym tworzeniu się mgły, uzyskuje się lepszą jakość natrysku.

Wady i zalety urządzenia do natrysku hydrodynamicznego typu Airless?
Zalety:
1.    Przy stosowaniu urządzenia typu Airless uzyskuje się dużą wydajność powierzchniową natrysku.
2.    Materiały przeznaczone do natrysku nie muszą być bardzo rozcieńczone, dlatego dobrze kryją malowane powierzchnie.
3.    Tworzenie się mgły jest mniej intensywne. Ponieważ materiał nie musi być tak silnie rozcieńczony, zawiera mniej rozpuszczalników, co ma duże znaczenie dla ochrony środowiska.

Wady:
1.    Urządzenie jest dość drogie. W zamian za większe koszty zakupu uzyskuje się dużą wydajność roboczą.
2.    Jakość powłoki malarskiej naniesionej przy użyciu urządzenia typu Airless jest gorsza niż przy natrysku wysokociśnieniowym. Szczególnie podczas malowania elementów o skomplikowanych profilach łatwo powstają zacieki.

Przyczyny następujących nieprawidłowości funkcjonowania urządzenia do natrysku hydrodynamicznego typu Airless:

a)    brak natrysku – W urządzeniu o napędzie elektrycznym sieć prądowa ma zbyt niskie zabezpieczenia. W urządzeniu o napędzie spalinowym przyczyna polega na niesprawności silnika spalinowego (np. są zanieczyszczone świece lub jest zatkany przewód paliwowy).

b)    brak zasysania materiału do natrysku –  Jeśli urządzenie nie zasysa materiału, oznacza to, że filtr ssania jest niedrożny bądź niecałkowicie zanurzony w materiale. Przyczyną może być też zbyt niski poziom oleju.

c)    przy natrysku ciśnienie gwałtownie maleje –  Jeśli w trakcie natrysku ciśnienie gwałtownie maleje, zastosowano za dużą dyszę lub niewłaściwie dobrano konsystencję materiału. W urządzeniu Airless typu pneumatycznego przyczyną może być też niewystarczająca wydajność sprężarki.

d)    pompa podająca materiał zmniejsza wydajność i pracuje także przy zamkniętym zaworze odcinającym –  Jeśli maleje wydajność pompy, a pompa pracuje dalej po zamknięciu zaworu odcinającego, przyczyną jest uszkodzenie urządzenia. Może to być nieszczelność instalacji podającej powietrze, niesprawny drążek tłokowy bądź też zużyte zawory i uszczelki.

e)    w urządzeniu typu pneumatycznego nie działa pompa – Jeśli nie działa pompa w urządzeniu pneumatycznym, przyczyny mogą być bardzo różne, np, nie dołączony przewód doprowadzający powietrze, nie włączona sprężarka; mogą być zatkane przewody doprowadzające materiał, zatkany zawór odcinający, filtr lub przewód pistoletu. Możliwe również, że zostało zablokowane sterowanie.

Dodaj komentarz